MMM:n rahoittamat TKI-hankkeet

Maa- ja metsätalousministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminta tuottaa ennakoivasti tietoa, osaamista ja innovaatioita päätöksenteon tueksi, elinkeinojen kilpailukyvyn kehittämiseksi, maaseudun elinvoimaisuuden edistämiseksi sekä uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön turvaamiseksi.

 

Maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera) rahoitetut maa- ja elintarviketalouden TKI-hankkeet 

Tutkimus- ja kehittäminen -momentilta (300122) rahoitetut TKI-hankkeet

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus "Hiilestä kiinni"

Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuuden hankkeet

Hiilestä kiinni TI-ohjelma

Maankäyttösektorin Tieto-ohjelma

Muut hankkeet

 

ERA-NET -yhteishankkeet 2019

Tietoa rahoituksesta ennen vuotta 2019

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset


Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien hankkeiden tietoja voi hakea vastuututkijan ja tutkimusprojektin nimellä muun muassa seuraavista tietokannoista:

 

Lisätietoja (Makera)

Suvi Ryynänen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tutkimus- ja oikeusyksikkö Puhelin:0295162126   Sähköpostiosoite:

Lisätietoja (T&K-rahoitus)

Elina Nikkola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tutkimus- ja oikeusyksikkö Puhelin:0295162333   Sähköpostiosoite: