Ympäristövaikutusten kompensaatio

Ympäristövaikutusten kompensaatio on joustomekanismi, jonka avulla voidaan sovittaa yhteen elinkeinotoiminnan kehittämisen ja ympäristön etuja. Ensisjiaista on kuitenkin ympäristöhaittojen välttäminen, vähentäminen ja ennallistamistoimet. Kompensaatio ei oikeuta ympäristön pilaamista.

Kompensaatio on yksi keino lisätä elinkeinotoiminnan kestävyyttä, ja sen avulla voidaan luoda uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja luonnonsuojelulle. Mahdollisia sovellusaloja ovat esimerkiksi ekosysteemipalvelut, ravinteet, ilmasto ja luonnon monimuotoisuus.

Maa- ja metsätalousministeriö käynnisti keväällä 2017 hankkeen, jossa kehitetään kompensaatiomekanismeja. Aiheesta on tehty jo esiselvityshanke.

Muualla verkossa

Kompensaation soveltaminen Suomessa - esiselvitys nykyisestä toimintaympäristöstä ja mahdollisuuksista hyödyntää kompensaatiota eri keinoilla ja kohteissa (Loppuraportti 8.6.2017)
Kompensaation soveltaminen Suomessa - tiivistelmä (8.6.2017)

Lisätietoja