EU:n lajisuojelu ja kansainvälinen riistapolitiikka

Kansainvälinen yhteisötyö on tärkeää myös riistapolitiikassa. Monet riistalajit liikkuvat usean valtion alueella ja kansainvälinen lainsäädäntö ja sopimukset vaikuttavat Suomessakin.

Euroopan unionin maiden lisäksi yhteisötyötä tehdään myös muiden valtioiden kanssa ja esimerkiksi Pohjoismainen yhteistyö on tärkeää. Lisäksi Suomen ja Venäjän välillä on toteutettu lähialueyhteistyötä, jossa sekä riistaviranomaiset että riistantutkijat ovat järjestäneet yhteisiä seminaareja ja välittäneet tietoa eläinkantojen tilasta, kantojen kehityksestä sekä tutkimuksen kehittymisestä ja kantojen hoidosta. Vastaavaa yhteistyötä on ollut myös Viron ja Kaakkois-Euroopan maiden kanssa. Riistatalouden edistämiseksi toimii myös monia kansainvälisiä järjestöjä.

Lintu- ja luontodirektiivi ovat Euroopan unionin tärkeimmät luonnonsuojelusäädökset.

Lisätietoja

Sami Niemi, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162391   Sähköpostiosoite: