FI SV EN

Metsien suojelu Suomessa

Suojeltuja metsiä (metsä- ja kitumaa) on Suomessa kaikkiaan 2,9 miljoonaa hehtaaria (josta metsämaata 1,7 miljoonaa hehtaaria), eli 12,6 prosenttia metsä- ja kitumaan alasta ja 8,2 prosenttia metsämaan alasta. Metsäpinta-ala tarkoittaa metsä- ja kitumaan yhdessä muodostaman puustoisen alueen eli metsän pinta-alaa.

Suojellut metsät koostuvat lakisääteisten suojelualueiden metsistä sekä talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteista. Lakisääteisten suojelualueiden metsiä on 2,4 miljoonaa hehtaaria (josta 1,4 miljoonaa hehtaaria metsämaata); lakisääteiset suojelualueet kattavat 10,6 prosenttia metsä- ja kitumaan pinta-alasta ja 6,7 prosenttia metsämaan pinta-alasta. Talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteita 0,5 miljoonaa hehtaaria (2,0 prosenttia metsä- ja kitumaan pinta-alasta). Tästä metsämaata on 0,3 miljoonaa hehtaaria (1,5 prosenttia).

Liite

Metsien suojelu ja monimuotoisuus Suomessa -infokuvia
Suunnitelma metsien suojelualue- ja METSO-tilastoinnin kehittämiseksi, METI-työryhmä (MMM työryhmämuistio 2015:2)

Muualla verkossa

Luonnon monimuotoisuus ja luonnonsuojelu
Natura2000-alueet
Luonnonsuojelu ELY-keskuksissa
METSO-ohjelma
Luonnonvarakeskuksen tilastot

Lisätietoja:

Ville Schildt, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162190