FI SV EN

Metsien suojelu Suomessa

Suojeltuja metsiä on Suomessa kaikkiaan 2,94 miljoonaa hehtaaria, eli 13 prosenttia Suomen metsistä on suojeltuja. Kokonaan metsätalouskäytön ulkopuolelle on jätetty 2,27 miljoonaa hehtaaria eli 10 prosenttia metsäpinta-alasta. Tästä metsämaata on 1,23 miljoonaa hehtaaria ja kitumaata 1,04 miljoonaa hehtaaria. Metsäpinta-ala tarkoittaa metsä- ja kitumaan yhdessä muodostaman puustoisen alueen eli metsän pinta-alaa.

Suojellut metsät koostuvat lakisääteisten suojelualueiden metsistä sekä talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteista. Lakisääteisten suojelualueiden metsiä on 2,46 miljoonaa hehtaaria. Talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteita on 0,48 miljoonaa hehtaaria. 

Liite

Metsien suojelu ja monimuotoisuus Suomessa -infokuvia
Suunnitelma metsien suojelualue- ja METSO-tilastoinnin kehittämiseksi, METI-työryhmä (MMM työryhmämuistio 2015:2)

Muualla verkossa

Luonnon monimuotoisuus ja luonnonsuojelu
Natura2000-alueet
Luonnonsuojelu ELY-keskuksissa
METSO-ohjelma
Luonnonvarakeskuksen tilastot

Kuvien selitykset:

1A+1B+1C Lakisääteiset suojelualueet yhteensä
1A Luonnonsuojelualueet ja luonnonsuojelualueeksi varatut alueet
1BEH Muut lakisääteiset suojelualueet, ei hakkuita
1BH Muut lakisääteiset suojelualueet, varovaiset hakkuut mahdollisia
1C Määräaikaisesti rauhoitetut suojelualueet yksityismaalla
2A+2B Talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteet yhteensä
2A Talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteet, ei metsätalouskäyttöä
2B Talousmetsien monimuotoisuuskohteet,  rajoitettu metsätalouskäyttö
3 Luontoarvojen suojelua tukevat metsät, rajoitettu metsätalouskäyttö

Lisätietoja:

Ville Schildt, metsäneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162190   Sähköpostiosoite: