Kansainvälinen metsäpolitiikka

Kansainväliset sopimukset vaikuttavat merkittävästi kansalliseen metsäpolitiikkaamme. Suomelle onkin tärkeää osallistua aktiivisesti kansainvälisen metsäpolitiikan valmisteluun ja toteutukseen.

Keskeisimmät kansainväliset foorumit ovat YK:n metsäfoorumi (UNFF), YK:n ilmastosopimus (UNFCCC), biodiversiteettisopimus (CBD), Euroopan metsäministerikonferenssit (FOREST EUROPE) sekä yhteistyö lähialueilla. Myös YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) työ on Suomen metsäsektorille tärkeää.

Suomi on sitoutunut yli sataan kansainväliseen metsiä ja ympäristöä käsittelevään sopimukseen. Useat niistä, etenkin ilmastoa, luonnon monimuotoisuutta, kasvistoa ja eläimistöä sekä kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevat sopimukset liittyvät osittain myös metsiin.

Maa- ja metsätalousministeriön johdolla toimiva kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkosto pyrkii osaltaan tukemaan kansallisia kansainvälisiä prosesseja ja johdonmukaistamaan Suomen kansainvälistä luonnonvarapolitiikkaa.

Osana yhteistyöverkoston prosessia Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus ovat laatineet yhdessä selvityksen kansainvälisistä metsäkysymyksistä. Selvityksessä pohditaan maailmanlaajuisia megatrendejä, jotka voivat vaikuttaa niin metsien määrään, laatuun kuin sijoittumiseen, metsien tuottamiin ekosysteemipalveluihin sekä siihen, miten metsiä hoidetaan ja käytetään. Lisäksi tarkastelun alla on haasteiden kannalta tärkeä suomalainen osaaminen. Selvitys löytyy alla olevasta linkistä.

Maa- ja metsätalousministeriön johdolla toimii myös Kansainvälisen metsäpolitiikan yhteistyöverkosto, jossa hallinnon ja sidosryhmien edustajat voivat keskustella kansainvälisistä metsäprosesseista ja auttaa Suomen kantojen valmistelussa.

Muualla palvelussamme

Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkosto

Muualla verkossa

Ympäristöministeriö: Kansainväliset ympäristösopimukset
YK:n metsäfoorumi
Biodiversiteettisopimus CBD
llmastonmuutosta koskeva YK:n puitesopimus UNFCCC
Forest Europe
UNECE:n metsätyö
FAO:n metsätyö
Metsät muuttuvassa maailmassa: kansainväliset trendit ja keskeiset haasteet (LUKEn ja SYKEN taustaselvitys 2018)
Gaian taustaselvitys Suomen kansainvälisen luonnonvarapolitiikan kehittämiseksi (2017)

Lisätietoja:

Heikki Granholm, luonnonvaraneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162130