Kansainvälinen metsäpolitiikka

Kansainväliset sopimukset vaikuttavat merkittävästi kansalliseen metsäpolitiikkaamme. Suomelle onkin tärkeää osallistua aktiivisesti kansainvälisen metsäpolitiikan valmisteluun ja toteutukseen.

Keskeisimmät kansainväliset foorumit ovat YK:n metsäfoorumi (UNFF), YK:n ilmastosopimus (UNFCCC), biodiversiteettisopimus (CBD), Euroopan metsäministerikonferenssit (FOREST EUROPE) sekä yhteistyö lähialueilla. Myös YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) työ on Suomen metsäsektorille tärkeää.

Suomi on sitoutunut yli sataan kansainväliseen metsiä ja ympäristöä käsittelevään sopimukseen. Useat niistä, etenkin ilmastoa, luonnon monimuotoisuutta, kasvistoa ja eläimistöä sekä kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevat sopimukset liittyvät osittain myös metsiin.

Maa- ja metsätalousministeriön johdolla toimii myös Kansainvälisen metsäpolitiikan yhteistyöverkosto, jossa hallinnon ja sidosryhmien edustajat voivat keskustella kansainvälisistä metsäprosesseista ja auttaa Suomen kantojen valmistelussa.

Muualla palvelussamme

Kansainvälisen luonnonvarapolitiikan yhteistyöverkosto

Muualla verkossa

Ympäristöministeriö: Kansainväliset ympäristösopimukset
YK:n metsäfoorumi
Biodiversiteettisopimus CBD
llmastonmuutosta koskeva YK:n puitesopimus UNFCCC
Forest Europe
UNECE:n metsätyö
FAO:n metsätyö
Metsät muuttuvassa maailmassa: kansainväliset trendit ja keskeiset haasteet (LUKEn ja SYKEN taustaselvitys 2018)
Gaian taustaselvitys Suomen kansainvälisen luonnonvarapolitiikan kehittämiseksi (2017)

Lisätietoja:

Tiina Rytilä, metsäneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162261   Sähköpostiosoite: tiina.rytila@gov.fi