Susikannan hoitosuunnitelman päivitys -hanke

Suomen susikannan hoitosuunnitelman päivitykseen tähtäävä hanke alkoi syyskuussa 2018, ja päivitetty hoitosuunnitelma on tavoitteena vahvistaa keväällä 2019. Hankkeessa päivitetään vuonna 2015 vahvistettua hoitosuunnitelmaa ennen kaikkea sen toimenpideosion osalta.

Yksi hankkeen keskeisistä tavoitteista on luottamuksen rakentaminen eri toimijoiden välille suteen liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on vahvistaa luottamusta susikannan hoitoon, säätelyyn ja seurantaan. Sudenhoitosuunnitelman päivityksen keskiössä ovat toimet, joilla voidaan ratkaista suteen liittyviä ristiriitatilanteita. Yhteistyön toivotaan tuottavan uusia ideoita myös siihen, miten suden aiheuttamia haittoja voidaan rajoittaa ja miten asukkaiden turvallisuuden tunnetta susien esiintymisalueilla voidaan lisätä.

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut työtä varten valmisteluryhmän ja sen työtä ohjaamaan ohjausryhmän. Työ alkoi 28.9.2018 aloitusseminaarilla, jossa valmistelu- ja ohjausryhmän jäsenet kartoittivat tulevan työn ydinkysymyksiä. Valmisteluryhmän tehtävänä on tehdä ohjausryhmälle esityksiä jo hankkeen kuluessa tehtävistä kokeiluista sekä muutoksista ja lisäyksistä voimassa olevaan hoitosuunnitelmaan.

Vuonna 2015 vahvistettu Suomen susikannan hoitosuunnitelma on mukautuvan kannanhallinnan työkalu, jossa on 59 konkreettista toimenpidettä ja 9 erilaista hanketta. Hoitosuunnitelmalla pyritään sovittamaan yhteen suden ja sudensuojelun tarpeet sekä susireviireillä toimivien kansalaisten tarpeet. Suunnitelmalla vastataan myös Suomea koskeviin kansainvälisiin velvotteisiin. 

Tälle sivulle kootaan esitysmateriaaleja ja muuta tietoa susikannan hoitosuunnitelman päivitykseen liittyvästä työstä.

Lisätietoja suurpetojen hoitosuunnitelmista ja voimassa olevat hoitosuunnitelmat ovat täällä.

 

Ajankohtaista

 
14.11.2018 Valmisteluryhmän kokous

Aiheena asuinrakennusten tai eläintuotantotilojen läheisyydessä tehdyt havainnot susista ja uhkaa-aiheuttavan suden määritelmä.

 
30.10.2018 Valmisteluryhmän kokous

Aiheena susien aiheuttamat kotieläinvahingot ja niiden ehkäisy.

 
11.10.2018 Valmisteluryhmän kokous

Aiheena susien aiheuttamat koiravahingot ja niiden ehkäisy.

 
28.9.2018 Susikannan hoitosuunnitelman päivityksen aloitusseminaari

Susikannan hoitosuunnitelman päivityksen aloitusseminaarissa kartoitettiin ydinkysymyksiä hoitosuunnitelmatyölle. Lisäksi Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamasta CORE-hankkeesta pidettiin tilaisuudessa alustus.

 

Muuta aiheeseen liittyvää materiaalia

EU:n suurpetofoorumin sivut