Muut hoitosuunnitelmat

Metsäkanalintujen hoitosuunnitelman tavoitteena on parantaa ja lisätä metsäkanalinnuille sopivia elinympäristöjä. Keskeinen kannanhoitokeino on talousmetsien luonnonhoito. Elinympäristöjen parantaminen ja lisääminen on pitkäjänteistä työtä, jonka vaikutukset ulottuvat kymmenien vuosien päähän. Sen avulla voidaan myös pyrkiä lieventämään ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia metsäkanalintuihin.

Peltopyyn hoitosuunnitelmassa kuvataan ja perustellaan tarvittavat peltopyykannan hoito- ja suojelutoimenpiteet, joilla yhdessä voidaan katsoa olevan kolme päätavoitetta:

  • Suomen peltopyykannan tulee säilyä elinvoimaisena ja perimältään puhtaana koko sen tähänastisella esiintymisalueella.
  • Peltopyyn sekä muun maatalousympäristössä elävän luontaisen lajistomme elinympäristönhoito tulee entistä paremmin sisällyttää osaksi maankäyttöä.
  • Kannanhoidon osalta avainasemassa olevien intressitahojen tietämystä peltopyystä ja sitoutumista kannanhoitotyöhön tulee lisätä.

Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelmassa esitetään ne toimet, joilla harmaahylje ja itämerennorppa säilytetään elinvoimaisina Suomen merialueilla. Tavoitteena on säilyttää hylkeet pysyvänä osana merellistä luontoa ja sen monimuotoista eliöyhteisöä sekä kestävällä tavalla hyödynnettävinä arvokkaina luonnonvaroina.

Kosteikkostrategian tarkoituksena on turvata kosteikkoympäristöjen säilyminen ja kestävä hoito. Strategialla pyritään edistämään monivaikutteisia kosteikkoja, joissa huomioidaan vesilintujen lisäksi vesiensuojelu. Tavoitteena on myös edistää yhteistyötä metsästäjien, maanomistajien ja muiden toimijoiden kanssa.

Metsäkanalintujen hoitosuunnitelma
Peltopyyn hoitosuunnitelma
Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelma
Kosteikkostrategia

Muualla palvelussamme

Kansallinen vieraslajistrategia

Muualla verkossa

Suomen riistakeskus: hoitosuunnitelma

Kosteikko Life -hanke

Lisätietoja