Tilatason toimien ympäristötehokkuus ja niiden lisäarvo sekä tehokas tiedonvälitys

Rahoitusta tähän teemaan oli haettavana syksyn 2016 MAKERA-haussa, jossa toivottiin hankkeilta vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä on tilatason eri toimenpiteiden ja tuotantomuotojen tai -suuntien kustannustehokkuus suhteessa saavutettuihin ympäristövaikutuksiin sekä tilan kokonaistalouteen?
  • Monimuotoisuustoimenpiteiden ympäristö- ja kustannustehokkuus?
  • Miten Suomen suppea kasvinsuojeluainevalikoima vaikuttaa maatalousympäristön tilaan ja uusien kasvilajien ja -lajikkeiden käyttöönottoon?
  • Millaiset vaihtoehtoiset kasvinsuojelutavat ovat taloudellisesti kannattavia?

Käynnissä olevat hankkeet

Lisätietoja

Eero Pehkonen, erityisasiantuntija
MMM, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö
0295 162 406, eero.pehkonen@mmm.fi

Mikko Kuussaari, erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus
0295 251 331, mikko.kuussaari@ymparisto.fi