Vuonna 2019 budjetin T&K-momentilta rahoitetut tutkimus- ja kehityshankkeet

Vuonna 2019 osoitettiin Maa- ja metsätalousministeriön momentille 30.01.22 eli tutkimus- ja kehitysmomentille valtion budjetista 1 343 000 euroa. Ministeriö on vahvistanut määrärahoille seuraavat 21 käyttökohdetta: