Elinkeinokalatalouden tuet

Yritykset, järjestöt ja muut tahot voivat hakea tukea Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman 2021–2027 tavoitteiden mukaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin.

Lisätietoja ohjelmasta, tuen hakemisesta ja rahoitetuista hankkeista löytyy Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman verkkoportaalista. 

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman verkkoportaali

Elinkeinokalatalouden kehittämiseen tähtäävät hankkeet ja hankkeille myönnetyt tuet (Kaju-rekisteri) 

Kalastuksen vakuutustukijärjestelmä

Suomessa on merialueen kalastusta koskeva vakuutustukijärjestelmä. Järjestelmästä saa lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta ja alueellisista kalastusvakuutusyhdistyksistä.

Hyväksytyt kalastusvakuutuslaitokset


Etelä-Suomen kalastusvakuutusyhdistys
Mariankatu 18 A 10, 48100 KOTKA
puh. 0500-253 261
Petri Päivärinta petri.paivarinta@merikala.fi
www.merikala.fi

Nylands Fiskeriförsäkringsförening
PB 16, 10601 EKENÄS
puh. 0400-473 257
Mika Kiuru Mika.Kiuru@lahitapiola.fi

Åbolands Fiskeriförsäkringsförening
Köpmansgatan 5, 21600 PARGAS
puh. 02-4585 100 faksi 02-4583 251
puh. 0400-573 474
Kaj Mattsson kaj.mattsson@abofish.net

Satakunnan kalastusvakuutusyhdistys
Valkkimyllynkuja 2
20540 TURKU
puh. 0400-525 323
Timo Saarinen timo.saarinen@airistovelkua.fi

Österbottens Fiskeriförsäkringsförening - Pohjanmaan Kalastusvakuutusyhdistys
Fiskstranden / Kalaranta 
65100 VASA / VAASA
Tel/Puh. 06-3218 403 /0500-262001
Fax/Faksi 06-3218 401
Leif Kaarto: e-post/sähköposti: leif.kaarto@fishpoint.net
www.fishpoint.net

Lisätietoja

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö Puhelin:0295162411   Sähköpostiosoite: