Elinkeinokalatalouden tuet

Yritykset, järjestöt ja muut tahot voivat hakea tukea Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014–2020 tavoitteiden mukaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin.

Lisätietoja toimintaohjelmasta, tuen hakemisesta ja rahoitetuista hankkeista löytyy Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman verkkoportaalista. 

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman verkkoportaali

Elinkeinokalatalouden kehittämiseen tähtäävät hankkeet vuodesta 2000 ja hankkeille myönnetyt tuet (kaju-rekisteri)

Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelma 2007-2013

Suomessa on merialueen kalastusta koskeva vakuutustukijärjestelmä. Järjestelmästä saa lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta ja alueellisista kalastusvakuutusyhdistyksistä.

Hyväksytyt kalastusvakuutuslaitokset


Etelä-Suomen kalastusvakuutusyhdistys
Mariankatu 18 A 10, 48100 KOTKA
puh. 0500-253 261
Petri Päivärinta petri.paivarinta@merikala.fi
www.merikala.fi

Nylands Fiskeriförsäkringsförening
PB 16, 10601 EKENÄS
puh. 0400-473 257
Mika Kiuru Mika.Kiuru@lahitapiola.fi

Åbolands Fiskeriförsäkringsförening
Köpmansgatan 5, 21600 PARGAS
puh. 02-4585 100 faksi 02-4583 251
puh. 0400-573 474
Kaj Mattsson kaj.mattsson@abofish.net

Satakunnan kalastusvakuutusyhdistys
Valkkimyllynkuja 2
20540 TURKU
puh. 0400-525 323
Timo Saarinen timo.saarinen@airistovelkua.fi

Österbottens Fiskeriförsäkringsförening - Pohjanmaan Kalastusvakuutusyhdistys
Fiskstranden / Kalaranta 
65100 VASA / VAASA
Tel/Puh. 06-3218 403 /0500-262001
Fax/Faksi 06-3218 401
Leif Kaarto: e-post/sähköposti: leif.kaarto@fishpoint.net
www.fishpoint.net

Lisätietoja

Timo Halonen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö 0295162411