Maatalouden kasvien ja eläinten geenivarojen suojelu

Maatalouden kasvien ja eläinten geenivarojen säilytystä, suojelua ja kestävää käyttöä ohjaa Suomen maa-, metsä- ja kalatalouden kansallinen geenivaraohjelma (2018), joka perustuu kansainvälisiin sopimuksiin, kehyksiin ja toimintaohjelmiin. 

Kasvigeenivaraohjelman päätavoitteena on tehostaa viljelykasvien (ravinto- ja rehukasvit, yrtti-, lääke-, koriste- ja viherrakentamisen kasvit, sekä viljelykasvien luonnonvaraiset sukulaislajit) geenivarojen monimuotoisuuden suojelua ja kestävää käyttöä. Tätä toteutetaan inventoimalla, evaluoimalla ja ylläpitämällä Suomessa viljeltävien viljelykasvien geenivaroja. Lisäksi ohjelmaan kuuluu kasvigeenivaroihin liittyvän tiedotuksen, opetuksen ja tutkimuksen edistäminen sekä kansallinen ja kansainvälinen asiantuntijatyö.

Eläingeenivaraohjelmalla pyritään turvaamaan kansalliset kotieläinten geenivarat (hevonen, kana, koira, lammas, tarhamehiläinen, nauta, poro, sika ja vuohi) nykyistä ja tulevaisuuden maatalous- ja elintarviketuotantoa ja muuta käyttöä varten. Tätä toteutetaan analysoimalla ja inventoimalla, kestävästi hyödyntämällä ja säilyttämällä alkuperäisrotuja sekä osallistumalla kansalliseen ja kansainväliseen asiantuntijatyöhön. Keskeistä on tiedotuksen ja tutkimuksen edistäminen. Monimuotoiset eläingeenivarat ovat kotieläinten jalostuksen ja kotieläinjalostukseen liittyvän tutkimus- ja kehitystyön ehdoton perusta.

Geenivaraohjelman kasvien säilytys ja ylläpito toteutetaan Luonnonvarakeskuksessa tai yhteistyötahojen tiloissa. Karjan ja eläinten kasvatus taas tapahtuu pääasiassa yhteistyötahojen tiloissa. Nykyään merkittävässä roolissa on myös kasvien lisäysaineiston ja eläinten sukusolujen pitkäaikainen säilytys nestetypessä eli kryosäilytys (kryokonservointi). 

Suomessa Luonnonvarakeskus (Luke) koordinoi kasvi- ja eläingeenivaraohjelmia ja tekee yhteistyötä Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisen NordGenin kanssa. Luke osallistuu myös alueelliseen yhteistyöhön Euroopassa. Kansallisen geenivaraohjelman tavoitteita toteutetaan maatalouden osalta myös Yhteisen maatalouspolitiikan toimenpiteillä ja rahoituksella. 

Muualla palvelussamme

MMM:n geenivarat

Muualla verkossa

Luken kasvigeenivaraohjelma
Luken eläingeenivaraohjelma

Alkuperäiskasvien ylläpitosopimus (peltotuet)
Alkuperäiskasvien varmuuskokoelmat (peltotuet)
Alkuperäisrotujen kasvattamissopimus (eläintuet)

NordGen Kasvit
NordGen Kotieläimet

The European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources

Lisätietoja

Johanna Nykyri, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö Puhelin:0295162452   Sähköpostiosoite: