FI SV EN

Lähiruoka

Lähiruoka on yksi maamme ruokapolitiikan kärjistä. Maa- ja metsätalousministeriössä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa valmisteltu Lähiruokaohjelma hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 16.5.2013. Ohjelman päivitys valmistui keväällä 2021.

Päivitetty ohjelma löytyy suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2025 ovat:

  1. monipuolistaa lähiruuan tuotantoa ja lisätä sitä kysyntää vastaavaksi, mahdollistaa uusien myynti- ja jakelukanavien kehittymistä sekä nostaa lähiruuan jalostusastetta
  2. parantaa pienimuotoisen elintarvikejalostuksen ja -myynnin mahdollisuuksia lainsäädännön, neuvonnan ja tutkimuksen keinoin
  3. kasvattaa lähiruuan osuutta julkisista hankinnoista parantamalla hankintaosaamista, laadullisia kriteereitä ja hankintavaatimuksia
  4. tiivistää lähiruokasektorilla toimivien yhteistyötä
  5. lisätä ruuan ja ruokaketjun toimijoiden arvostusta ja näkyvyyttä

Lähiruokaohjelmaa toteutetaan valtioneuvostotason ohjelmana hallinnon käytettävissä olevin keinoin, erityisesti lainsäädäntöön ja tukijärjestelmiin liittyvillä toimenpiteillä. Ohjelman tavoitteet ja suuntaviivat luovat pohjaa ja antavat lisäarvoa myös lähiruokaketjun muiden toimijoiden kehittämistyölle.

Lähiruoka on paikallisruokaa

Lähiruokaohjelmassa lähiruualla tarkoitetaan erityisesti paikallisruokaa, joka edistää oman alueen paikallistaloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria, joka on tuotettu ja jalostettu oman alueen raaka-aineista ja joka markkinoidaan ja kulutetaan omalla alueella. Omalla alueella tarkoitetaan maakuntaa tai sitä vastaavaa tai pienempää aluetta.

Lähiruokaohjelman toimenpiteet kattavat lisäksi elintarvikealan erikoistuotteet, joiden merkittävimmät markkinat ovat lähialueella, mutta joita myydään eri kanavissa muuallakin Suomessa. Näitä tuotteita on lähinnä pienempien yritysten valikoimassa.

Lähiruokaohjelmassa korostetaan myös lyhyitä jakeluketjuja. Lähiruoka ja ruuan paikallisuus liittyvät erityisesti lyhyisiin jakeluketjuihin, joita määrittää taloudellisten toimijoiden määrän väheneminen ketjussa, toimijoiden yhteistyö, paikallinen talouskasvu sekä tuottajien ja kuluttajien maantieteelliset ja sosiaaliset yhteydet.

Lähiruokaohjelma sosiaalisessa mediassa

Lisätietoja

Kirsi Viljanen, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö Puhelin:0295162142   Sähköpostiosoite: