Taimistojen toimintavarmuus ja taimilaatu -kasvintuhoojariskien hallinta (TAITO)

Hakijat: Luonnonvarakeskus Luke ja Ruokavirasto
Vastuututkija: Marja Rantanen (Luke)
Kokonaisrahoitus: 250 000 €
Hankeaika: 1.3.2024-31.3.2027

Kasvinterveys- ja lisäysaineistosäädökset säätelevät puutarhakasvien taimituotantoa. Lainsäädäntö edellyttää taimistoyrityksiltä omavalvontaa, joka perustuu oireisten kasvien havainnointiin ja tarvittaessa näytteenottoon. Yleistyneiden laatutuhoojien, kuten mansikan tyvimätää ja punamätää aiheuttavien Phytophthora-munasienten sekä korotauteja (hedelmäpuunsyöpä, lehtipuunkoro) aiheuttavan Neonectria ditissima -sienen aiheuttamat tartunnat voivat kuitenkin pysyä pitkään oireettomina. Taimistojen omavalvonnan tueksi tarvitaan piilevien tartuntojen riskinhallintaa, jotta taimituottajat pystyvät vastaamaan kasvinterveyslainsäädännön tavoitteisiin. 

Piilevien taimitartuntojen estämiseksi taudinaiheuttajien tartuntalähteet pitäisi tuntea ja tartunnat havaita taudin aikaisessa vaiheessa. Hankkeessa Luke ja Ruokavirasto yhdessä osallistuvien taimistojen kanssa kartoittavat ja tunnistavat kasvintuhoojariskit, erityisesti mahdolliset leviämisreitit ja valitsevat kunkin leviämisreitin näytteiden analysointiin soveltuva(t) ympäristö-DNA-menetelmä(t). Lajikohtaisten tunnistusmenetelmien herkkyyttä verrataan syväsekvensointi-menetelmiin, joilla taimistonäytteistä voidaan tunnistaa myös ennalta tuntemattomat kasvintuhoojat. Menetelmien luotettavuus, käytettävyys sekä kustannukset arvioidaan erityyppisille näytteille. Ennakoivien toimenpiteiden kustannusvaikutukset taimistoille arvioidaan suhteessa skenaarioihin, joissa taimituotanto häiriintyy tai keskeytyy. Tuloksista laaditaan julkinen yhteenveto taimistojen hyvistä käytänteistä.

Kohdetaudit ovat suomalaisessa taimituotannossa keskeisiä laaturiskejä, joiden hallinta on tärkeää kotimaisten varmennettujen ja tavanomaisten taimiensaatavuudelle ja taimialan kannattavuudelle. Hankkeen tulokset eli uudet kasvintuhoojien seurantamenetelmät ja taimistoyritysten prosessit kehittävät sekä viranomais- että omavalvontaa riskejä ennakoivaan suuntaan. Hankkeen toimintatapa perustuu tiiviiseen vuorovaikutukseen taimialan (Taimistoviljelijät ry ja taimistoyritykset), tutkimuksen (Luke) ja valvovan viranomaisen (Ruokavirasto) välillä.