Huoneistotietojärjestelmä

Huoneistotietojärjestelmä muodostaa Suomeen uudenlaisen tietovarannon asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden omistuksista, panttauksista sekä rajoitusmerkinnöistä. Siirtymäajan jälkeen vuoden 2023 loppuun mennessä kaikkien taloyhtiöiden pitää siirtyä huoneistotietojärjestelmän piiriin. Tämä tapahtuu käytännössä siirtämällä taloyhtiön osakeluettelon tiedot huoneistotietojärjestelmään Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä palvelussa. (Lisätietoja osakehuoneistorekisteri.fi -sivustolta).

Omistus-, panttaus- ja rajoitusmerkintöjen hallinta huoneistotietojärjestelmässä muodostaa kehitystyön ensimmäisen vaiheen. Jo se itsessään mahdollistaa digisiirtymän ja sähköisten toimintatapojen käyttöönoton mm. asuntokaupassa. Omistajatiedot selviävät luotettavasti suoraan viranomaisjärjestelmästä kuten myöskin panttaukset ja rajoitusmerkinnät. Taloyhtiöiden ei enää tarvitse käyttää aikaansa omistusten selvittämiseen, vaan kaikki tällaiset tiedot myös taloyhtiö saa suoraan huoneistotietojärjestelmästä.

Jatkokehittäminen

Huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämisessä keskiössä ovat taloyhtiöiden hallinnolliset tiedot sekä niiden saatavuuden parantaminen. Erityisesti kehitystyössä ratkaistaan positiivisen luottotietorekisterin tiedonsaanti koskien taloyhtiölainoja. Tavoitteena on, että tietoa voidaan siirtää eri tietojärjestelmien välillä tehokkaasti ja yhdenmukaisella tavalla. Nyt tietoa välitetään tyypillisesti isännöitsijäntodistuksilla, joista tietoa syötetään käsin eri tietojärjestelmiin. Tiedon käyttö suoraan järjestelmien välillä tehostaa toimintaa ja vähentää virhemahdollisuuksia.

Tiedon saatavuus parantaa mm. kiinteistönvälityksen ja luotonannon tiedonsaantimahdollisuuksia taloyhtiöistä. Vakioitu taloyhtiötieto ja vakioitu tietojen välitystapa tukee taloyhtiöiden hallintoa sekä osakkaiden tietotarpeita.

Voit liittyä huoneistotietojärjestelmän sähköpostijakelulistalle osoitteessa https://uutiskirje.maanmittauslaitos.fi  

Muualla verkossa

 

Lisätietoja

Paavo Häikiö, hankepäällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tutkimus- ja oikeusyksikkö Puhelin:0295162009   Sähköpostiosoite: