Suomen kestävän kasvun ohjelma: RRF-metsätaloushankkeet

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU) ja erityisesti sen elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF), mistä johtuen ohjelmaan liittyviä hankehakuja kutsutaan myös RRF-hauiksi.

Ohjelma jakautuu neljään pilariin, joista ensimmäiseen (Pilari 1: vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa) kuuluu yhteensä noin 8,5 miljoonan euron investointi metsätalouden ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukeviin hankkeisiin vuosina 20222025. Hankkeet valitaan maa- ja metsätalousministeriön järjestämien avoimien hankehakujen kautta.

Investoinnin kohteena ovat metsätalouden kehittämis- ja koulutushankkeet, jotka tukevat ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta. Rahoitettavissa hankkeissa:

  • kehitetään ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta turvaavia metsänhoidon ja -käsittelyn menetelmiä huomioiden myös peitteisen metsänkasvatuksen kehitystarpeet,

  • parannetaan metsätalouden ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukevaa arvonmuodostusta, tehostetaan metsätoimenpideketjuja ja kehitetään uusia kansallisesti ja globaalisti hyödynnettäviä innovaatioita tai

  • edistetään ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukevien metsätalouden käytänteiden jalkauttamista koulutuksen avulla.

Rahoituksen myöntäminen perustuu Suomen hiilineutraalisuustavoitetta 2035 tukevaan valtioneuvoston asetukseen maankäyttösektorin ilmastokestävistä toimenpiteistä, ja hankehaku on osa maa- ja metsätalousministeriön koordinoimaa Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Kokonaisuuteen liittyen on järjestetty kaksi avointa hankehakukierrosta vuosina 2021 ja 2022. Kolmatta rahoituskierrosta ei tällä hetkellä ole suunnitteilla.

Sosiaalisessa mediassa hauista ja hankkeista viestitään tunnisteilla #KestäväKasvu ja #HiilestäKiinni.

Toisen hankehakukierroksen materiaalit

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti toisen hankehaun osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa ja maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta 8.9.2022–11.10.2022. Haussa rahoitetaan metsätalouden ilmastokestävyyttä sekä metsäluonnon monimuotoisuutta tukevia kehittämis- ja koulutushankkeita yhteensä noin 4,7 miljoonalla eurolla. Hankkeet käynnistyvät alkuvuodesta 2023 ja ne päättyvät viimeistään marraskuussa 2025. 

Hakuilmoitus 8.9.–11.10.2022 hankehaku

Projektansökan 8.9.–11.10.2022 (på svenska)

Toisen RRF-hankehaun kysymykset ja vastaukset (sisältää määräaikaan 23.9.2022 mennessä tulleet kysymykset)

Ensimmäisen hankehakukierroksen materiaalit

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti 9.11.–15.12.2021 ensimmäisen hankehakukierroksen metsien ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukeville metsätaloushankkeille. Toukokuussa 2022 valittiin rahoitettavaksi viisi hanketta. Hankkeita rahoitettiin ensimmäisellä hakukierroksella yhteensä 3,8 miljoonalla eurolla.

Hakuilmoitus 9.11.15.12.2021 hankehaku

Projektansökan 9.11.15.12.2021 (på svenska)

RRF-hankehaun kysymykset ja vastaukset (sisältää määräaikaan 24.11.2021 mennessä tulleet kysymykset)

Muualla palvelussamme

Kestävän kasvun ohjelmasta 4,4 miljoonan euron rahoitus neljälle metsätaloushankkeelle (MMM:n tiedote 15.2.2023)
Kestävän kasvun ohjelman metsätaloushankkeiden toisessa rahoitushaussa saatiin 17 hakemusta (MMM:n tiedote 12.10.2022)
Suomen kestävän kasvun ohjelman metsätaloushankkeiden toinen rahoitushaku avautuu (MMM:n tiedote 6.9.2022)
Kestävän kasvun ohjelmasta yhteensä 3,8 miljoonan euron rahoitus viidelle metsätaloushankkeelle (MMM:n tiedote 20.5.2022)
Kestävän kasvun ohjelman metsätaloushankkeiden rahoitushaussa saatiin 25 hakemusta (MMM:n uutinen 17.12.2021)
Uusi rahoitushaku avautuu marraskuussa – rahoitettavaksi haetaan metsäluonnon monimuotoisuutta ja metsätalouden ilmastokestävyyttä edistäviä hankkeita (MMM:n tiedote 22.10.2021)
Hiilestä kiinni -kokonaisuuden RRF-rahoitteisten metsätaloushankkeiden tietosuojaseloste (päivitysversio 29.07.2022)

Muualla verkossa

Lisätietoja Suomen kestävän kasvun ohjelmasta (Valtiovarainministeriö)
VM:n kooste eri ministeriöiden rahoitushauista 
Biotalous.fi:n rahoituslähdetietokanta (biotalouteen liittyvät rahoitushaut ml. kestävän kasvun ohjelma) 
 

Lisätietoja

Joel Järvinen, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162133   Sähköpostiosoite:


Erno Järvinen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162150   Sähköpostiosoite: