Suomen kestävän kasvun ohjelma: metsähankkeet

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU) ja erityisesti sen elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF), mistä johtuen ohjelmaan liittyviä hankehakuja kutsutaan myös RRF-hauiksi.

Ohjelma jakautuu neljään pilariin, joista ensimmäiseen (Pilari 1: vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa) kuuluu yhteensä 10 miljoonan euron investointi metsätalouden ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukeviin hankkeisiin vuosina 2022-2025. Hankkeet valitaan maa- ja metsätalousministeriön järjestämien avoimien hankehakujen kautta.

Investoinnin kohteena ovat metsätalouden kehittämis- ja koulutushankkeet, jotka tukevat ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta. Rahoitettavissa hankkeissa:

  • kehitetään ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta turvaavia metsänhoidon ja -käsittelyn menetelmiä huomioiden myös peitteisen metsänkasvatuksen kehitystarpeet,

  • parannetaan metsätalouden ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukevaa arvonmuodostusta, tehostetaan metsätoimenpideketjuja ja kehitetään uusia kansallisesti ja globaalisti hyödynnettäviä innovaatioita tai

  • edistetään ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukevien metsätalouden käytänteiden jalkauttamista koulutuksen avulla.

Rahoituksen myöntäminen perustuu Suomen hiilineutraalisuustavoitetta 2035 tukevaan valtioneuvoston asetukseen maankäyttösektorin ilmastokestävistä toimenpiteistä, ja hankehaku on osa maa- ja metsätalousministeriön koordinoimaa Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää 9.11.-15.12.2021 ensimmäisen hankehakukierroksen metsien ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukeville hankkeille. Hakukierroksella valittavat hankkeet käynnistyvät maaliskuussa 2022.

Hakuilmoitus 9.11.-15.12.2021 hankehaku

Projektansökan 9.11.-15.12.2021 (på svenska)

RRF-hankehaun kysymykset ja vastaukset (sisältää määräaikaan 24.11.2021 mennessä tulleet kysymykset)

Ensimmäisellä hakukierroksella jaettavan on yhteensä enintään 7 miljoonaa euroa. Toinen, täydentävä hakukierros on tarkoitus järjestää vuoden 2022 lopussa.

Sosiaalisessa mediassa hauista viestitään tunnisteilla #KestäväKasvu ja #HiilestäKiinni.

Aiheesta muualla:

MMM:n tiedote 22.10.2021: Uusi rahoitushaku avautuu marraskuussa – rahoitettavaksi haetaan metsäluonnon monimuotoisuutta ja metsätalouden ilmastokestävyyttä edistäviä hankkeita

Lisätietoja Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

VM:n kooste eri ministeriöiden rahoitushauista

Biotalous.fi:n rahoituslähdetietokanta (biotalouteen liittyvät rahoitushaut ml. kestävän kasvun ohjelma)

Lisätietoja:

Niina Riissanen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 
0295 162 339
[email protected]

Joel Järvinen, erityisasiantuntija 

maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 
0295 162 133
[email protected]