Suomen kestävän kasvun ohjelma: RRF-metsähankkeet

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU) ja erityisesti sen elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF), mistä johtuen ohjelmaan liittyviä hankehakuja kutsutaan myös RRF-hauiksi.

Ohjelma jakautuu neljään pilariin, joista ensimmäiseen (Pilari 1: vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa) kuuluu yhteensä noin 8,5 miljoonan euron investointi metsätalouden ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukeviin hankkeisiin vuosina 20222025. Hankkeet valitaan maa- ja metsätalousministeriön järjestämien avoimien hankehakujen kautta.

Investoinnin kohteena ovat metsätalouden kehittämis- ja koulutushankkeet, jotka tukevat ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta. Rahoitettavissa hankkeissa:

  • kehitetään ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta turvaavia metsänhoidon ja -käsittelyn menetelmiä huomioiden myös peitteisen metsänkasvatuksen kehitystarpeet,

  • parannetaan metsätalouden ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukevaa arvonmuodostusta, tehostetaan metsätoimenpideketjuja ja kehitetään uusia kansallisesti ja globaalisti hyödynnettäviä innovaatioita tai

  • edistetään ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukevien metsätalouden käytänteiden jalkauttamista koulutuksen avulla.

Rahoituksen myöntäminen perustuu Suomen hiilineutraalisuustavoitetta 2035 tukevaan valtioneuvoston asetukseen maankäyttösektorin ilmastokestävistä toimenpiteistä, ja hankehaku on osa maa- ja metsätalousministeriön koordinoimaa Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Maa- ja metsätalousministeriö avaa toisen hankehaun osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa ja maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Uusi hankehaku on auki 8.9.2022–11.10.2022. Haussa rahoitetaan metsätalouden ilmastokestävyyttä sekä metsäluonnon monimuotoisuutta tukevia kehittämis- ja koulutushankkeita yhteensä noin 4,7 miljoonalla eurolla. Hankkeiden tulee käynnistyä alkuvuodesta 2023 ja päättyä viimeistään marraskuussa 2025. 

Hakuilmoitus 8.9.–11.10.2022 hankehaku

Projektansökan 8.9.–11.10.2022 (på svenska)

Toisen RRF-hankehaun kysymykset ja vastaukset (sisältää määräaikaan 23.9.2022 mennessä tulleet kysymykset)

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää 15.9. kello 9.00–10.30 haun avauswebinaarin, jossa kerrotaan lisätietoja hankehausta, sen aikatauluista ja tavoitteista sekä ohjeistetaan hakujärjestelmän käyttöä. Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään keskiviikkona 14.9. kello 12. 

Linkki ilmoittautumiseen

Sosiaalisessa mediassa hauista viestitään tunnisteilla #KestäväKasvu ja #HiilestäKiinni.

Aiemmat hakukierrokset

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti 9.11.–15.12.2021 ensimmäisen hankehakukierroksen metsien ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukeville metsätaloushankkeille. Toukokuussa 2022 valittiin rahoitettavaksi viisi hanketta. Hankkeita rahoitettiin ensimmäisellä hakukierroksella yhteensä 3,8 miljoonalla eurolla.

Hakuilmoitus 9.11.15.12.2021 hankehaku

Projektansökan 9.11.15.12.2021 (på svenska)

RRF-hankehaun kysymykset ja vastaukset (sisältää määräaikaan 24.11.2021 mennessä tulleet kysymykset)

Muualla palvelussamme

Suomen kestävän kasvun ohjelman metsätaloushankkeiden toinen rahoitushaku avautuu (MMM:n tiedote 6.9.2022)
Kestävän kasvun ohjelmasta yhteensä 3,8 miljoonan euron rahoitus viidelle metsätaloushankkeelle (MMM:n tiedote 20.5.2022)
Kestävän kasvun ohjelman metsätaloushankkeiden rahoitushaussa saatiin 25 hakemusta (MMM:n uutinen 17.12.2021)
Uusi rahoitushaku avautuu marraskuussa – rahoitettavaksi haetaan metsäluonnon monimuotoisuutta ja metsätalouden ilmastokestävyyttä edistäviä hankkeita (MMM:n tiedote 22.10.2021)
Hiilestä kiinni -kokonaisuuden RRF-rahoitteisten metsätaloushankkeiden tietosuojaseloste (päivitysversio 29.07.2022)

Muualla verkossa

Lisätietoja Suomen kestävän kasvun ohjelmasta (Valtiovarainministeriö)
VM:n kooste eri ministeriöiden rahoitushauista 
Biotalous.fi:n rahoituslähdetietokanta (biotalouteen liittyvät rahoitushaut ml. kestävän kasvun ohjelma) 
 

Lisätietoja

Joel Järvinen, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162133  


Aleksi Nurmi, asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162136  


Erno Järvinen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162150