Suomen kestävän kasvun ohjelma: RRF-metsähankkeet

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU) ja erityisesti sen elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF), mistä johtuen ohjelmaan liittyviä hankehakuja kutsutaan myös RRF-hauiksi.

Ohjelma jakautuu neljään pilariin, joista ensimmäiseen (Pilari 1: vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa) kuuluu yhteensä 10 miljoonan euron investointi metsätalouden ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukeviin hankkeisiin vuosina 20222025. Hankkeet valitaan maa- ja metsätalousministeriön järjestämien avoimien hankehakujen kautta.

Investoinnin kohteena ovat metsätalouden kehittämis- ja koulutushankkeet, jotka tukevat ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta. Rahoitettavissa hankkeissa:

  • kehitetään ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta turvaavia metsänhoidon ja -käsittelyn menetelmiä huomioiden myös peitteisen metsänkasvatuksen kehitystarpeet,

  • parannetaan metsätalouden ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukevaa arvonmuodostusta, tehostetaan metsätoimenpideketjuja ja kehitetään uusia kansallisesti ja globaalisti hyödynnettäviä innovaatioita tai

  • edistetään ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukevien metsätalouden käytänteiden jalkauttamista koulutuksen avulla.

Rahoituksen myöntäminen perustuu Suomen hiilineutraalisuustavoitetta 2035 tukevaan valtioneuvoston asetukseen maankäyttösektorin ilmastokestävistä toimenpiteistä, ja hankehaku on osa maa- ja metsätalousministeriön koordinoimaa Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti 9.11.15.12.2021 ensimmäisen hankehakukierroksen metsien ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukeville hankkeille. Toukokuussa 2022 valittiin rahoitettavaksi viisi hanketta. Seuraava yhteensä noin kuuden miljoonan euron rahoituskierros järjestetään loppuvuodesta 2022. 

Hakuilmoitus 9.11.15.12.2021 hankehaku

Projektansökan 9.11.15.12.2021 (på svenska)

RRF-hankehaun kysymykset ja vastaukset (sisältää määräaikaan 24.11.2021 mennessä tulleet kysymykset)

Sosiaalisessa mediassa hauista viestitään tunnisteilla #KestäväKasvu ja #HiilestäKiinni.

Muualla palvelussamme

Kestävän kasvun ohjelmasta yhteensä 3,8 miljoonan euron rahoitus viidelle metsätaloushankkeelle (MMM:n tiedote 20.5.2022)
Kestävän kasvun ohjelman metsätaloushankkeiden rahoitushaussa saatiin 25 hakemusta (MMM:n uutinen 17.12.2021)
Uusi rahoitushaku avautuu marraskuussa – rahoitettavaksi haetaan metsäluonnon monimuotoisuutta ja metsätalouden ilmastokestävyyttä edistäviä hankkeita (MMM:n tiedote 22.10.2021)

Muualla verkossa
Lisätietoja Suomen kestävän kasvun ohjelmasta (Valtiovarainministeriö)
VM:n kooste eri ministeriöiden rahoitushauista 
Biotalous.fi:n rahoituslähdetietokanta (biotalouteen liittyvät rahoitushaut ml. kestävän kasvun ohjelma) 
 

Lisätietoja

Niina Riissanen, metsäneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162339  


Joel Järvinen, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162133