Hyppää sisältöön
Media

Kestävän kasvun ohjelman metsätaloushankkeiden toisessa rahoitushaussa saatiin 17 hakemusta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 12.10.2022 15.25
Uutinen
Syysruskaisen sekametsän puunrunkoja

Metsätalouden ilmastokestävyyttä ja metsäluonnon monimuotoisuutta tukevien kehittämis- ja koulutushankkeiden toisessa rahoitushaussa jätettiin 17 hakemusta. Lokakuun 11. päivänä päättyneessä haussa rahoitetaan hankkeita enintään 4,7 miljoonalla eurolla. Maa- ja metsätalousministeriön koordinoima haku on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa ja maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Parhaillaan päivitettävään Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan eli Suomen kestävän kasvun ohjelmaan sisältyy yhteensä noin 8,5 miljoonan euron määräraha, joka on suunnattu maankäyttösektorin ilmastokestävyyden kehittämiseen. Loppuvuodesta 2021 järjestetyllä ensimmäisellä hakukierroksella rahoitettiin yhteensä noin 3,8 miljoonalla eurolla viisi hanketta, joita toteutetaan vuosina 2022–2024.

Toinen hankehakukierros oli avoinna 8.9.2022–11.10.2022. Haussa haettiin rahoitettaviksi kehittämis- ja koulutushankkeita, joissa

  • kehitetään ilmastokestäviä ja luonnon monimuotoisuutta turvaavia metsänhoidon ja -käsittelyn menetelmiä huomioiden myös peitteisen metsänkasvatuksen kehitystarpeet,

  • parannetaan metsätalouden ilmastokestävyyden ja luonnon monimuotoisuuden tueksi arvonmuodostusta, tehostetaan metsätoimenpideketjuja sekä kehitetään uusia kansallisesti ja globaalisti hyödynnettäviä innovaatiota tai

  • edistetään ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukevien metsätalouden käytänteiden jalkauttamista koulutuksen avulla.

”Hakemuksia saatiin hyvä määrä ja joukossa oli toivotusti sekä suuria että pienempiä hankkeita. Yhteensä rahoitusta haettiin lähes 12 miljoonaa euroa. Ilahduttavaa nähdä, että hakijoiden joukossa on myös uusia toimijoita”, kommentoi Suomen kestävän kasvun ohjelman metsätaloushankkeiden kokonaisuutta koordinoiva erityisasiantuntija Joel Järvinen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Hakemusten arvioinnille on varattu aikaa vuoden loppuun. Rahoituspäätökset pyritään toimittamaan hakijoille viimeistään helmikuussa 2023. Nyt valittavia hankkeita toteutetaan vuosina 2023–2025. Kolmatta rahoituskierrosta ei tällä hetkellä ole suunnitteilla.

Maa- ja metsätalousministeriön koordinoiman Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa maankäyttösektorin ilmastotyöhön liittyvää osaamista ja tietopohjaa sekä tukea maataloustuottajia, metsänomistajia ja muita maankäytöstä päättäviä tahoja ilmastokestävien toimintatapojen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Lisää kokonaisuudesta osoitteessa mmm.fi/maankäyttösektorin-ilmastosuunnitelma

Aiheesta lisää:

Lisätietoja:

Erno Järvinen, metsäneuvos, yksikön päällikkö
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö
0295 162 150
erno.jarvinen@gov.fi

Joel Järvinen, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 
0295 162 133   
joel.jarvinen@gov.fi

Aleksi Nurmi, asiantuntija
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 
0295 162 136    
aleksi.nurmi@gov.fi

Biotalous EU ja kansainväliset asiat Ilmastonmuutos Luonnonvarat Luonto ja ilmasto Metsät Tutkimus ja kehittäminen