Pilottihanke 2019

Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö aloittivat yhteistyön arvokkaiden lintuvesien kunnostamisessa pilottihankkeella keväällä 2019. Hankkeen myötä rahoitettiin neljä kosteikkoa, yhden lintuveden kunnostus ja pienpetojen tehopyyntihankkeen startti. Hyvin alkanutta yhteistyötä jatketaan SOTKA-hankkeessa ja Helmi-ohjelmassa.

Lisätietoja

Heidi Krüger, projektipäällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162072   Sähköpostiosoite: