Pilottihanke 2019

Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö aloittivat yhteistyön arvokkaiden lintuvesien kunnostamisessa pilottihankkeella keväällä 2019. Hankkeen myötä rahoitettiin neljä kosteikkoa, yhden lintuveden kunnostus ja pienpetojen tehopyyntihankkeen startti. Hyvin alkanutta yhteistyötä jatketaan SOTKA-hankkeessa ja Helmi-ohjelmassa.