Pilottihanke 2019

Viime vuonna maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö tekivät yhteistyötä arvokkaiden lintuvesien kunnostamishankkeessa. Hankkeen myötä rahoitettiin neljä kosteikkoa, yhden lintuveden kunnostus ja pienpetojen tehopyyntihankkeen startti. 

Hyvin alkanutta yhteistyötä päästään nyt jatkamaan SOTKA-hankkeen myötä. YM:n Helmi-ohjelmassa keskitytään suojelualueiden kunnostamiseen, kun SOTKA-hankkeessa toimitaan pääasiassa arkiluonnossa.