Kosteikot parantavat poikastuotantoa

tavipoikue uimassa

Sotka-kosteikot on osahanke, jonka pääpaino on toteuttaa yhteistyössä maanomistajien kanssa etenkin poikastuotantoa parantavia kosteikoita. Osahankkeen toteuttaa Suomen riistakeskus, jolla on hyvä malli Kotiseutukosteikko Life -hankkeesta.

Sen esimerkin mukaisesti voidaan tehdä kustannustehokkaasti vaativillekin sorsalajeille sopivia laadukkaita elinympäristöjä. Esimerkiksi entisistä turvetuotantoalueista voidaan saada isoja vesilinnuille sopivia pinta-aloja ilman hitaita lupamenettelyjä ja kalliita kaivuutöitä. Lisätietoja osahankkeesta Suomen riistakeskuksen Kosteikko.fi-sivustolta.

Lisätietoja

Heidi Krüger, projektipäällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162072   Sähköpostiosoite: