Vuonna 2020 rahoitetut maa- ja elintarviketalouden Makera-hankkeet

Maatilatalouden kehittämisrahasto Makera rahoittaa 18 uutta kansallista maa- ja elintarviketalouden tutkimus-, kehitys- ja selvityshanketta vuonna 2020 yhteensä noin 3,7 miljoonalla eurolla.

Tutkimusrahoitusta kohdennettiin riskien hallintaan erityisesti uusissa tuotantomuodoissa ja kiertotaloudessa (9 hanketta), ympäristö- ja ilmastoviisaaseen tuotantoon (5 hanketta) sekä maatalouden kannattavuuteen ja maataloustulon nostoon liittyviin hankkeisiin (4 hanketta). Rahoitettavien hankkeiden tavoitteena on parantaa maa- ja elintarviketalouden kannattavuutta ja kilpailukykyä kestävällä tavalla sekä tuottaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tehtävien hoitamisessa tarvittavaa tietoa.

Lisäksi rahoitusta suunnataan rahoittajien välisen verkostojen eli ERA-NETin kautta suomalaisille tutkijoille, jotka tekevät tutkimusta kansainvälisessä yhteistyössä. Suomalaisten hankkeiden osuuden rahoitus tulee osin Makeran ja osin EU-rahoituksen kautta.

Seuraavassa on listattu vuonna 2020 rahoitetut hankkeet.

Kansalliset hankkeet

Yhteenvetotaulukko vuonna 2020 alkavista maa- ja elintarviketalouden uusista hankkeista