Metsästyskortti ja riistanhoitomaksu

Jokaisen metsästäjän tulee suorittaa metsästäjätutkinto, jonka jälkeen voi lunastaa itselleen metsästyskortin. Metsästyskortin saa maksettuaan valtiolle riistanhoitomaksun. Metsästäjätutkintotilaisuuksia järjestävät riistanhoitoyhdistykset. Metsästyskortti tai sen jäljennös on pidettävä metsästettäessä mukana.

Metsästäjätutkinnolla varmistetaan, että metsästäjä tuntee metsästyksen ja riistanhoidon sekä metsästystä koskevat säännökset ja määräykset. Tutkinto suoritetaan kirjallisella kokeella. Teoriaosaamisen lisäksi metsästäjän pitää osata ampua. Ennen oman aseen hankkimista tulee anoa aseen hallussapitolupa poliisilta.

Metsästettäessä hirveä, kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, metsäkaurista, valkohäntäpeuraa, metsäpeuraa tai karhua tulee suorittaa ampumakoe. Muiden riistaeläinten metsästystä varten ampumakoetta ei tarvitse suorittaa. Ampumakokeita järjestävät riistanhoitoyhdistykset.

Maa- ja metsätalousministeriö voi myöntää riistanhoitomaksuina kertyneitä varoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten käyttö- ja pääomamenoihin sekä metsästäjäin ryhmävakuutuksena aiheutuviin menoihin;
  • riistanhoitotoimenpiteisiin, niihin liittyvään kokeilutoimintaan ja muuhun riistatalouden edistämiseen;
  • metsästysmuseotoiminnan tukemisesta aiheutuviin menoihin;
  • vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuvien valtakunnallisten metsästäjäjärjestöjen suorittamaan valistustyöhön ja metsästysseurojen riistanhoitoa edistävien hankkeiden tukemiseen; sekä
  • maanomistajien suorittamien riistan elinympäristöä merkittävästi parantavien hankkeiden toteuttamiseen.

Muualla verkossa

Suomen riistakeskus

Suomen Metsästäjäliitto

Poliisi:ampuma-ase luvat

Lisätietoja