Tutkimus- ja kehittäminen -momentilta (300122) rahoitetut TKI-hankkeet

2021 rahoitetut hankkeet

2019 rahoitetut hankkeet

MMM:n T&K-momentilta rahoitetut hankkeet vuosina 2009-2016