Living lab -maatilojen datat käyttöön tiloilla, tutkimuksessa, koulutuksessa ja neuvonnassa (LivingLabData)

Hakijat: Luonnonvarakeskus (Luke), ProAgria Keskusten liitto, Tampereen yliopisto, Savonia AMK, Maanmittauslaitos (MML)
Vastuututkija: Hanna Karikallio (Luke)
Kokonaisrahoitus: 340 000 €
Hankeaika: 1.3.2023-31.12.2025

Tutkimuksessa luodaan jatkuvuutta ja yhtenäisyyttä suomalaiseen maatalouden Living lab-yhteistyömalliin peltoviljelyssä, ja edistetään siten datan laajaa hyödyntämistä ja datatalouteen siirtymistä sekä maatiloilla että maatiloja palvelevissa asiantuntijaorganisaatioissa. Aidot tuotantoympäristöt, kuten maatilat, ovat oleellisia teknologisessa kehittämisessä ja tutkimuksessa, jotta tulokset ovat myös laajasti hyödynnettävissä. Eri toimijat ovat jo pitkään tehneet työtä yhdessä maatalousyrittäjien kanssa tki-toiminnassa täyttäen Living lab -tunnuspiirteet. Tiiviimpää yhteistyötä tarvitaan, jotta käytännön maatalouden haasteita voidaan ratkoa monitieteisesti erilaisia teknologioita hyödyntäen. Tämän edelleen kehittäminen tiivistää käytännön maatalousyrittäjien, tutkimuksen ja neuvonnan yhteistyötä. Samalla yrittäjien osallistuminen sekä mahdollisuus uuden teknologian käyttöönottoon parantuvat. Datasta on jalostettava myös arvokasta tietoa tilajohtamiseen. 

Tässä hankkeessa pureudumme kokonaisuuteen eri näkökulmista:
1) parannetaan maatilojen valmiuksia olla aktiivisia toimijoita teknologisen tutkimuksen kumppaneina sekä olla eturivissä omaksumassa uusien teknologioiden tuottamaa hyötyä osaksi omaa yritystoimintaansa.
2) edistetään kaukokartoitukseen perustuvan ja dataa tuottavan teknologian käyttöä maatiloilla.
3) kehitetään datan siirtämisen käytänteitä ja mahdollisuuksia maatilojen johtamisen tueksi.
4) määritellään referenssidatoja siten, että ne tukevat datojen hyödyntämistä ja yhteiskäyttöä maatilojen ja heidän kumppaneidensa välillä.
Hankkeessa jalostuu ja otetaan käyttöön Living lab -yhteistyömalli, jossa a) kerätään kokemuksia tiloilla syntyvän datan hyödyntämisestä, b) testataan kaukokartoitusteknologioihin pohjautuvien teknologioiden soveltuvuutta suomalaiseen maatalouteen ja c) tunnistetaan hyvät yhteistyön käytännöt, joilla maatilojen, neuvonnan ja tutkimuksen yhteistyötä saadaan vakiinnutettua.