Terve ja vastustuskykyinen vasikka (Terve vasikka)

Hakija: Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta 
Vastuututkija: Heli Simojoki (Helsingin yliopisto)
Kokonaisrahoitus: 203 000 €
Hankeaika: 1.4.2021-31.3.2024

Naudanlihantuotannossa joudutaan käyttämään paljon antibioottilääkityksiä vasikoiden suuren sairastavuuden vuoksi. Välikasvattamoissa kasvattamokohtainen keskiarvo lääkitsemisessä on 49 % eli noin puolet vasikoista lääkitään vähintään kerran. Lähes kaikki antibioottikuurit käytetään hengitystiesairauksien hoitoon. Sairastavuuteen voidaan vaikuttaa muun muassa parantamalla vastustuskykyä ja vähentämällä tartuntapainetta. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että kolmasosalla suomalaisista vasikoista on alhaiset emältä saadut vasta-ainetasot. Syytä tähän ei tiedetä. Emolta saatuihin vasta-ainetasoihin vaikuttavat lehmän ternimaidon laatu, vasta-aineiden imeytyminen vasikan suolistosta verenkiertoon ja lypsykarjatilan vasikoiden alkuhoito.

Tartuntapainetta pystyttäisiin tilalla vähentämään, mikäli koko vasikkaryhmän elinvoimaa saadaan kasvattamossa parannettua. Maailmalla on jo aiemmin valikoitu niin sanottuja premium-vasikoita, jotka ovat tavallista välitysvasikkaa painavampia, rokotettuja ja laadullisesti parempia. Näistä vasikoista maksetaan maitotilalliselle parempi hinta, mutta niiden myös odotetaan kasvavan paremmin.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kyselyllä lypsykarjatilojen vasikoiden alkuhoitoon liittyviä käytänteitä ja halukkuutta laatuvasikkatuotantoon. Lisäksi kenttätutkimuksella selvitetään tarkemmin, mitkä tekijät Suomessa vaikuttavat vasikoiden alhaisiin emältä saatuihin vasta-ainetasoihin sekä etsitään ratkaisuja riskitekijöiden hallitsemiseksi. Kolmannessa osakokeessa on tarkoituksena testata laatuvasikkakonseptin tehoa välitysvasikkaketjussa vähentämään vasikoiden sairastavuutta sekä myös konseptin toteutettavuutta vasikkavälityksessä, jossa Suomella on omat logistiset haasteensa pienten lypsykarjojen ja pitkien välimatkojen vuoksi. Kontrolliryhmänä toimivat tavalliset välitysvasikat samoissa kasvattamoissa. Tutkimushankkeen kokonaistavoitteena on parempi vasikkaterveys sekä lypsykarjatiloille että naudanlihantuotantoketjuun, jolloin antibioottihoitojen määrää saataisiin vähennettyä.