Ratkaisuja lypsykarjan hyvinvoinnin parantamiseen vasikoiden vierihoidon avulla (CowCalfSolutions)

Hakijat: Luonnonvarakeskus (Luke) ja Helsingin yliopisto
Vastuututkija: Matti Pastell Luke)
Kokonaisrahoitus: 218 000 €
Hankeaika: 1.1.2022-30.9.2024

Lypsykarjan hyvinvoinnin parantamiseen on kasvava yhteiskunnallinen tarve. Yksi kriittinen hyvinvointiongelma lypsykarjantuotannossa maailmanlaajuisesti on vasikoiden varhainen erottaminen emästään. Tuoreessa Luken eläinten hyvinvointimerkkiä koskevassa kuluttajakyselyssä yli 80% vastaajista piti emien mahdollisuutta hoitaa omia jälkeläisiään tärkeänä tai hyvin tärkeänä kriteerinä. Kuluttajat arvostivat myös vasikoiden mahdollisuutta imeä maitoa ja runsaampaa juottoa.

Pidemmän vierihoitojakson odotetaan parantavan vasikoiden ja lehmien hyvinvointia. Pidempi kontakti emän kanssa parantaa vasikan hyvinvointi, kasvua ja tulevaa maidontuotantoa. Lehmien odotetaan toipuvan paremmin poikimisesta, kun ne voivat ilmaista emokäyttäytymistä. Vierihoitojärjestelmien taloudellisuus riippuu niiden tuotos-, hyvinvointi ja terveysvaikutuksista, työvoima- ja rakennuskustannuksista. Tämän hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja ohjeita, jotka mahdollistavat suomalaisen lypsykarjasektorin siirtymisen kestävämpään, korkean hyvinvoinnin tason mahdollistavaan tuotantoon.

Hankkeessa:

 

  • Tutkitaan 8 viikon emäkontaktin vaikutusta vasikan kehitykseen ja resilienssiin sekä vieroituksen vaikutusta lehmän hyvinvointiin Luke Maaningan tutkimustilalla
  • Arvioidaan vierihoitojärjestelmien talousvaikutuksia kehittämällä bioekonominen malli ja ohjelmisto päätöksenteon tueksi
  • Tutkitaan toiminnallisia vaihtoehtoja navetoiden suunnitteluun ja toimintatapoja eläinten pitoon tuottajafokusryhmien, navettasuunnittelijoiden, neuvojien ja tutkijoiden yhteistyönä.

Tämä hanke tuottaa tieteellistä tietoa vierihoitojärjestelmien hyvinvointivaikutuksista, eri järjestelmien talousvaikutuksia arvioivan työkalun päätöksenteon tueksi, mallisuunnitelmia navetoiden rakenneratkaisuksi ja hyvien käytänteiden oppaan maidontuottajille.