Hallinto

Laki valtioneuvostosta (175/2003)
- laissa säädetään mm. valtioneuvoston organisaatiosta ja toimialajaosta

Valtioneuvoston ohjesääntö (262/2003)
- ohjesäännössä annetaan yhteiset säännökset mm. ministeriön toimialasta ja päätösvallasta

Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä (1267/2014)
- asetuksessa säädetään mm. maa- ja metsätalousministeriön tehtävistä, toimialan virastoista, laitoksista, yhtiöistä ja muista toimielimistä, ministeriön organisaatiosta ja viroista

Maa- ja metsätalousministeriön työjärjestys
- työjärjestyksessä säädetään mm. hallinnonalan ohjauksesta ja ministeriön johtamisesta, osastojen ja erillisyksiköiden tehtävistä sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista 979/2022
- asetuksessa säädetään maa- ja metsätalousministeriön valtion maksuperimislain nojalla perimistä maksuista