Metsäteollisuus Suomessa

Metsävarojen teollinen jalostaminen sahatavaraksi ja paperituotteiksi alkoi Suomessa 1800-luvun lopulla. Nykyään puuta hyödynnetään puutuotteiden ja paperin lisäksi mm. kankaiden, lääkkeiden, kemikaalien, funktionaalisten elintarvikkeiden, eläinten rehujen, muovien, kosmetiikan, älypakkausten ja liikenteen biopolttoaineiden valmistuksessa.

Metsäteollisuus on keskeinen hyvinvoinnin tuoja Suomessa. Vuonna 2019 metsäteollisuuden osuus Suomen tavaraviennin arvosta oli noin 19,2 prosenttia. Tullin tilastojen mukaan metsäteollisuuden tuotteita vietiin 12,5 miljardilla eurolla vuonna 2019. Ala työllistää erityisesti maakunnissa. Kokoonsa nähden Suomi on metsistä riippuvaisin ja metsäsektorin toimintaan tukeutuvin valtio maailmassa. Suomeen on kertynyt ainutkertaista metsätalouden ja -teollisuuden osaamista.

Suurimmat puun käyttäjät Suomessa ovat selluteollisuus ja sahateollisuus

Suomessa käytettiin raakapuuta vuonna 2020 yhteensä 78,3 miljoonaa kiintokuutiometriä. Tästä valtaosa, noin 67 miljoonaa kuutiometriä käytettiin metsäteollisuudessa. Metsäteollisuuden käyttämästä raakapuusta suurin osa on kotimaista. Vuonna 2020 metsäteollisuus jalosti 57,3 miljoonaa kuutiometriä kotimaista raakapuuta ja tuontiraakapuuta käytettiin 9,7 miljoonaa kuutiometriä. 

Toimialoista merkittävin raakapuun käyttäjä on selluteollisuus ja seuraavaksi eniten puuta käyttää sahateollisuus.

Myös puunjalostuksen sivuvirrat hyödynnetään tehokkaasti

Metsä- ja energiateollisuudessa hyödynnetään tehokkaasti myös puunjalostuksen sivuvirrat. Esimerkiksi nykypäivän sellu- ja paperitehtaat toimivat integroituina tuotantolaitoksina, joissa päätuotteen tuottamisen rinnalla syntyviä jakeita on ohjattu jo pitkään esim. kemikaalien valmistukseen tai energian tuotantoon. Metsäteollisuuden sivutuotteita ja erilaista jätepuuta käytettiin vuonna 2019 kaikkiaan 26,2 miljoonaa kuutiometriä.

 

Hakkuita ja metsäteollisuuden puunkäyttöä tilastoidaan Suomessa vuosittain

Luonnonvarakeskuksen tietojen mukaan metsistämme hakattiin vuonna 2020 metsäteollisuuden käyttöön 58,3 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta. Teollisuuspuun lisäksi metsistä korjattiin runkopuuta myös energiantuotantoon ja pieni määrä kotitarvepuuksi. Runkopuun hakkuiden kokonaismäärä vuonna 2020 oli 69 miljoonaa kuutiometriä.

Muualla verkossa
Metsäteollisuuden tuotanto Suomessa 2020 (Luonnonvarakeskus)
Metsäteollisuuden tilastoja (Metsäteollisuus ry)
Metsäsektorin suhdannekatsaus 2020-2021 (Luonnonvarakeskus 2.10.2020)
Kotimaisen raakapuun ja tuontipuun käyttö metsäteollisuudessa 2020 (Luonnonvarakeskus)
Puun kokonaiskäyttö vuonna 2020 (Luonnonvarakeskus)
Teollisuuspuun hakkuut 2020 (Luonnonvarakeskus)
Puunkäyttö ja tuontipuu -tilastoja (Metsäteollisuus ry)

Energiateollisuus ry
Kemianteollisuus ry
Metsäteollisuus ry
Sahateollisuus ry
Biotalous.fi

Lisätietoja:

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350