Metsäteollisuus Suomessa

Metsävarojen teollinen jalostaminen sahatavaraksi ja paperituotteiksi alkoi Suomessa 1800-luvun lopulla. Nykyään puuta hyödynnetään puutuotteiden ja paperin lisäksi mm. kankaiden, lääkkeiden, kemikaalien, funktionaalisten elintarvikkeiden, eläinten rehujen, muovien, kosmetiikan, älypakkausten ja liikenteen biopolttoaineiden valmistuksessa.

Metsäteollisuus on keskeinen hyvinvoinnin tuoja Suomessa. Vuonna 2017 metsäteollisuuden tuotannon bruttoarvo oli 21,2 miljardia euroa ja se edusti 18 prosenttia koko tehdasteollisuuden tuotannon arvosta. Ala tuo yli 20 prosenttia Suomen vientituloista ja työllistää erityisesti maakunnissa. Kokoonsa nähden Suomi on metsistä riippuvaisin ja metsäsektorin toimintaan tukeutuvin valtio maailmassa. Suomeen on kertynyt ainutkertaista metsätalouden ja -teollisuuden osaamista.

Suurimmat puun käyttäjät Suomessa ovat selluteollisuus ja sahateollisuus

Suomessa käytettiin raakapuuta vuonna 2017 yhteensä lähes 80 miljoonaa kiintokuutiometriä. Tästä valtaosa, noin 70 miljoonaa kuutiometriä käytettiin metsäteollisuudessa. Toimialoista merkittävin raakapuun käyttäjä on selluntuotanto ja seuraavaksi eniten puuta käyttää sahateollisuus. Metsäteollisuuden käyttämästä raakapuusta suurin osa on kotimaista.

Metsä- ja energiateollisuudessa hyödynnetään tehokkaasti myös puunjalostuksen sivuvirrat. Metsäteollisuuden sivutuotteita ja erilaista jätepuuta käytettiin vuonna 2017 kaikkiaan 26,7 miljoonaa kuutiometriä. Esimerkiksi nykypäivän sellu- ja paperitehtaat toimivat integroituina tuotantolaitoksina, joissa päätuotteen tuottamisen rinnalla syntyviä jakeita on ohjattu jo pitkään esim. kemikaalien valmistukseen ja energian tuotantoon.

Muualla verkossa
Metsäteollisuuden tuotanto Suomessa 2018 (Luonnonvarakeskus)
Metsäsektorin suhdannekatsaus 2018-2019 (Luonnonvarakeskus)
Kotimaisen raakapuun ja tuontipuun käyttö metsäteollisuudessa 2017 (Luonnonvarakeskus)
Puun kokonaiskäyttö vuonna 2017 (Luonnonvarakeskus)
Teollisuuspuun hakkuut 2017 (Luonnonvarakeskus)
Puunkäyttö ja tuontipuu -tilastoja (Metsäteollisuus ry)


Energiateollisuus ry
Kemianteollisuus ry
Metsäteollisuus ry
Sahateollisuus ry
Biotalous.fi

Lisätietoja:

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350