Metsäteollisuus Suomessa

Metsävarojen teollinen jalostaminen sahatavaraksi ja paperituotteiksi alkoi Suomessa 1800-luvun lopulla. Nykyään puuta hyödynnetään puutuotteiden ja paperin lisäksi mm. kankaiden, lääkkeiden, kemikaalien, funktionaalisten elintarvikkeiden, eläinten rehujen, muovien, kosmetiikan, älypakkausten ja liikenteen biopolttoaineiden valmistuksessa.

Metsäteollisuus on keskeinen hyvinvoinnin tuoja Suomessa. Vuonna 2019 metsäteollisuuden osuus Suomen tavaraviennin arvosta oli noin 19,2 prosenttia. Tullin tilastojen mukaan metsäteollisuuden tuotteita vietiin 12,5 miljardilla eurolla vuonna 2019. Ala työllistää erityisesti maakunnissa. Kokoonsa nähden Suomi on metsistä riippuvaisin ja metsäsektorin toimintaan tukeutuvin valtio maailmassa. Suomeen on kertynyt ainutkertaista metsätalouden ja -teollisuuden osaamista.

Suurimmat puun käyttäjät Suomessa ovat selluteollisuus ja sahateollisuus

Suomessa käytettiin raakapuuta vuonna 2019 yhteensä 81,9 miljoonaa kiintokuutiometriä. Tästä valtaosa, noin 71,1 miljoonaa kuutiometriä käytettiin metsäteollisuudessa.  Metsäteollisuuden käyttämästä raakapuusta suurin osa on kotimaista. Vuonna 2019 metsäteollisuus jalosti 61,3 miljoonaa kuutiometriä kotimaista raakapuuta ja tuontiraakapuuta käytettiin 9,8 miljoonaa kuutiometriä. Vuoden 2020 tilastotiedot julkaistaan huhtikuussa.

Toimialoista merkittävin raakapuun käyttäjä on selluteollisuus ja seuraavaksi eniten puuta käyttää sahateollisuus.

Myös puunjalostuksen sivuvirrat hyödynnetään tehokkaasti

Metsä- ja energiateollisuudessa hyödynnetään tehokkaasti myös puunjalostuksen sivuvirrat. Esimerkiksi nykypäivän sellu- ja paperitehtaat toimivat integroituina tuotantolaitoksina, joissa päätuotteen tuottamisen rinnalla syntyviä jakeita on ohjattu jo pitkään esim. kemikaalien valmistukseen tai energian tuotantoon. Metsäteollisuuden sivutuotteita ja erilaista jätepuuta käytettiin vuonna 2019 kaikkiaan 26,2 miljoonaa kuutiometriä.

 

Hakkuita ja metsäteollisuuden puunkäyttöä tilastoidaan Suomessa vuosittain

Luonnonvarakeskuksen ennakkotietojen mukaan metsistämme hakattiin vuonna 2020 metsäteollisuuden käyttöön 56,4 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta. Teollisuuspuun lisäksi metsistä korjattiin runkopuuta myös energiantuotantoon ja pieni määrä kotitarvepuuksi. Runkopuun hakkuiden kokonaismäärä vuonna 2020 oli 65,2 miljoonaa kuutiometriä.

Muualla verkossa
Metsäteollisuuden tuotanto Suomessa 2020 (Luonnonvarakeskus)
Metsäteollisuuden tilastoja (Metsäteollisuus ry)
Metsäsektorin suhdannekatsaus 2020-2021 (Luonnonvarakeskus 2.10.2020)
Kotimaisen raakapuun ja tuontipuun käyttö metsäteollisuudessa 2019 (Luonnonvarakeskus)
Puun kokonaiskäyttö vuonna 2019 (Luonnonvarakeskus)
Teollisuuspuun hakkuut 2020 (Luonnonvarakeskus)
Puunkäyttö ja tuontipuu -tilastoja (Metsäteollisuus ry)

Energiateollisuus ry
Kemianteollisuus ry
Metsäteollisuus ry
Sahateollisuus ry
Biotalous.fi

Lisätietoja:

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350