Ehjä häntä kertoo sian kokonaishyvinvoinnista (EHJÄ)

Hakijat: Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta, Luonnonvarakeskus (Luke)
Vastuututkija: Anna Valros (Helsingin yliopisto)
Kokonaisrahoitus: 284 000 €
Hankeaika: 1.1.2021-31.3.2024

Hännänpurenta on tärkeä sian hyvinvointia kokoava indikaattori: mitä enemmän ehjiä häntiä, sitä parempi tilan kokonaishyvinvointi oletettavasti on. Hännänpurenta myös lisää lääkitystarvetta ja heikentää sikojen kasvua ja ruhojen laatua. Suomen ainutlaatuinen kansallinen päätös kieltää hännäntypistys luo mahdollisuuden käyttää ehjien häntien osuutta eläinperäisenä kokonaishyvinvoinnin arviointimenetelmänä. Teurastamoilla on mahdollista seurata suurta määrää eläinten häntiä vertailukelpoisella menetelmällä. Teurastamolla tehty arviointi ei kuitenkaan aina kerro siitä, missä vaiheessa häntää on purtu. Toisaalta, hännänpurennan luotettava ja oikeudenmukainen arviointi on haastavaa tilatasolla. Lihasikalan hännänpurentaesiintyvyydestä ja riskitekijöistä tiedetään jo aika paljon, välikasvatusvaiheesta paljon vähemmän, vaikka ongelma saattaa olla siinä vähintään yhtä suuri. Tässä hankkeessa keskitytään nimenomaan välikasvatusvaiheen hännänpurennan seurannan ja ehkäisyn edistämiseen. Hankkeessa määritellään kriteerit ehjälle hännälle välitysikäiselle sialle, ja kehitetään konenäköön perustuva menetelmä häntien automaattiseen arviointiin tilatasolla. Lisäksi konenäköarviointia kehitetään porsaiden painon ja painonhajonnan arviointiin, mittana porsaan laadusta. Hankkeessa haetaan välikasvatusvaiheen riksialttiit ajanjaksot ja kartoitetaan tilatason riskitekijöitä. Taloudellisen analyysin ja tuottajahaastatteluiden avulla määritellään millä kannustimilla voidaan parhaiten motivoida juuri välikasvatusvaiheen hännänpurennan ehkäisyyn. Hanke toteutetaan yhteistyönä Helsingin yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja kolmen teurastamon (HKScan Finland Oy, Atria Oyj ja Snellman Lihajalostus Oy) tiiviinä yhteistyönä. Hankkeen tuloksia viedään suoraan käytäntöön, ja hyödynnetään lihatalojen omien toimien kehittämisessä sekä poliittisen valmistelun tukena. Tuloksista tiedotetaan laajalle sidosryhmälle, niin hankkeen koulutustilaisuuksien, kun sähköisen neuvontamateriaalin kautta.