Kestävä ja kannattava ruokajärjestelmä

Suomalaisen ruuantuotannon pitkän aikavälin strategia ja elintarvikevientiä lisäävä ruoka-alan kasvuohjelma kuuluvat hallitusohjelman mukaiseen Kestävä ja kannattava ruokajärjestelmä -kokonaisuuteen. Strategiatyössä luodaan visio siitä, millainen ruokajärjestelmä Suomessa on vuonna 2040, mitä toimenpiteitä sen saavuttamiseksi tarvitaan ja millaisiin muutoksiin on syytä varautua. Hallitus on sitoutunut suomalaisen ruokajärjestelmän kestävyyden parantamiseen ja ruokaviennin kaksinkertaistamiseen vuoteen 2031 mennessä.

 

Lisätietoja

Elina Ovaskainen, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Osaston johto Puhelin:0295162180   Sähköpostiosoite:


Minna-Mari Kaila, osastopäällikkö, ylijohtaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto Maatalous- ja kalastusneuvosto  Puhelin:0295162013   Sähköpostiosoite: