Kestävä ja kannattava ruokajärjestelmä

Suomalaisen ruuantuotannon pitkän aikavälin strategia ja elintarvikevientiä lisäävä ruoka-alan kasvuohjelma kuuluvat hallitusohjelman mukaiseen Kestävä ja kannattava ruokajärjestelmä -kokonaisuuteen. Strategiatyössä luodaan visio siitä, millainen ruokajärjestelmä Suomessa on vuonna 2040, mitä toimenpiteitä sen saavuttamiseksi tarvitaan ja millaisiin muutoksiin on syytä varautua. Hallitus on sitoutunut suomalaisen ruokajärjestelmän kestävyyden parantamiseen ja ruokaviennin kaksinkertaistamiseen vuoteen 2031 mennessä.

Strategiatyö

Kansallinen Kestävä ja kannattava ruokajärjestelmä 2040 -strategiatyö toteutetaan hallitusohjelman mukaisesti Petteri Orpon hallituskauden aikana. Sen avulla ohjataan Suomen ruokapolitiikkaa, ja sovitetaan yhteen ihminen, talous, ympäristö ja kulttuuri. Näkemyksiä, tavoitteita ja mielipiteitä aiheesta on paljon ja keskustelijoiden joukko laaja. Sidosryhmät osallistuvat aktiivisesti ja suunnitellusti valmisteluun alusta saakka, jotta heidän näkemyksensä ja asiantuntijuutensa saadaan monipuolisesti käyttöön.​

Strategiatyön taustaa

Strategiatyö on jatkoa Ruokapoliittiselle selonteolle vuodelta 2017 ja Yhteisen Ruokapöydän –visiotyölle vuodelta 2022.

Kasvuohjelma

Tilaisuus: Vienninedistämisen rahoitus ja palvelut elintarvikealalla 23.4.2024

Tilaisuudessa kuultiin muun muassa Business Finlandin rahoitusmahdollisuuksista, palveluista maailmalla ja Team Finlandin palveluista Kiinassa. Lisäksi ELY-keskusten tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista keskusteltiin, ja kuultiin Kinnusen Myllyn vientiprosessin onnistumistarinaa sekä Ruokaviraston vientilupapalveluista.

Keskustelua ruokajärjestelmästä - blogi

8 tehtävää Suomen ruokaekosysteemille

Janne Saarikko
8.5.2024 13.34
MMM

Luonto on puolellamme

Liisa Pietola
12.4.2024 13.10
MMM

Maatalouden imago on hyvä

Jukka Saarenpää
12.4.2024 11.44
MMM

Sanoista tekoihin

Jaana Husu-Kallio
9.4.2024 11.12
MMM

Suomi - kestävän ruokajärjestelmän edelläkävijä

Harri Mäkivuokko
20.3.2024 12.02
MMM

Suomi on ruokamaakuntien ja -hankkeiden maa

Mari Sandell
27.2.2024 13.53
MMM

Lisätietoja

Elina Ovaskainen, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Osaston johto Puhelin:0295162180   Sähköpostiosoite:


Minna-Mari Kaila, osastopäällikkö, ylijohtaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto Puhelin:0295162013   Sähköpostiosoite: