FI SV EN

Kansallinen metsästrategia 2025

Kansallinen metsästrategia listaa metsäalan tärkeimmät tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Strategian tärkeimpinä tavoitteina on edistää metsäalan kilpailukykyä, uudistumista ja kasvua sekä metsien aktiivista, kestävää ja monipuolista hyödyntämistä.

Kansallinen metsästrategia tavoittelee kasvua, investointeja ja uusia työpaikkoja

Suomen runsaita metsiä voidaan hyödyntää nykyistä enemmän, kunhan luodaan monipuolista, uutta liiketoimintaa. Yksi metsästrategian tavoitteista onkin, että runkopuuta hakataan vuosittain 15 miljoonaa kuutiometriä nykyistä enemmän vuoteen 2025 mennessä. Jos tavoite saavutetaan, bruttokantorahatulot nousisivat vuosittain noin 0,5 miljardia euroa ja viennin arvo varovastikin arvioiden noin 1,5 miljardia euroa. Tällä hetkellä runkopuuta hakataan noin 65 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Samalla tulee huolehtia metsien käytön ekologisesta kestävyydestä.

Strategian toteutus on käynnistetty yhdellätoista hankkeella

Kansallista metsästrategiaa toteutetaan yhdentoista hankkeen avulla. Kärkihankkeita ovat muun muassa sähköisten asiakas- ja tietopalvelujen kehittäminen, puun markkinoille tulon edistäminen luomalla uusi kannustusjärjestelmä metsätilojen sukupolvenvaihdoksille sekä talousmetsien luonnonhoidon kehittäminen.

Metsästrategia perustuu metsäpoliittiseen selontekoon ja eduskunnan siihen antamaan kannanottoon. Lisäksi metsästrategian taustalta löytyy Suomen biotalousstrategia ja biodiversiteettistrategia sekä lukuisia muita strategioita ja ohjelmia. Metsästrategia tukee biotalousstrategian toimeenpanoa.


Kansallista metsästrategiaa, Kansallista ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaa ja biotalousstrategiaa tukevien hankkeiden haku

Maa- ja metsätalousministeriö julisti avoimen haun Kansallista metsästrategiaa, Kansallista ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaa ja biotalousstrategiaa tukeville hankkeille. Tavoitteena on tuottaa tietoa ja käytännön työkaluja strategioiden jalkauttamiseen. Nyt valittavissa hankkeissa edistetään mm. metsätalouden huomioon ottamista kaavoituksessa, metsäluonnon monimuotoisuuden seurantaa ja turvaamista, ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä luontoon perustuvien palveluiden pilotointia. Hakuaika päättyi 20.3.2018.


Muualla palvelussamme

Kansallinen metsästrategia 2025
Strategisten hankkeiden suunnitelma

Metsäneuvosto päätti päivittää kansallisen metsästrategian (MMM:n tiedote 14.3.2018)
Kansallista metsästrategiaa, biotalousstrategiaa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista tukevien hankkeiden haku alkoi (MMM:n uutinen 26.1.2018)
Metsäneuvosto tutustui suometsien hoitoon ja käyttöön (MMM:n tiedote 5.10.2017)
Ministeri Leppä: Metsien avulla irti fossiilitaloudesta (MMM:n tiedote 22.6.2017)

Lisätietoja

Marja Kokkonen, metsäneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162444   etunimi.sukunimi@mmm.fi


Katja Matveinen, erityisasiantuntija 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162287   etunimi.sukunimi@mmm.fi