Metsästrategian uudistus – Kansallinen metsästrategia 2035 (KMS2035)

Maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan parhaillaan vuoteen 2035 ulottuvaa kansallista metsästrategiaa. Kansallinen metsästrategia 2035 laaditaan vuoden 2022 aikana tietoa ja vuorovaikutusta laajasti hyödyntäen. Nykyisen strategian eli Kansallinen metsästrategia 2025:n arviointihanke tukee uuden strategian valmistelutyötä. Tavoitteena on, että kansallinen metsäneuvosto saa joulukuussa 2022 käsiteltäväkseen uudistuneen strategian. 

Strategian uudistamisen taustalla on metsäalan toimintaympäristön nopea muutos sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Uuden strategian tavoitteena on ottaa huomioon entistä ajanmukaisemmin kokonaisvaltainen kestävä kehitys sekä myös metsien merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Uudistuvalla metsästrategialla on lukuisia liittymäkohtia useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin strategioihin. 

Kansallinen metsästrategia 2035 laaditaan asiantuntijatyönä laajasti osallistavassa prosessissa. Osallistamismuotoina käytetään työpajoja, kyselyjä, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Alueelliset intressit ja sidosryhmien erilaiset tarpeet pyritään sovittamaan strategiatyössä mahdollisimman hyvin yhteen.

Tarkempaa tietoa strategiaprosessista sekä metsäneuvoston jo hyväksymistä strategian visiosta, päämääristä ja tavoitteista löytyy oheisesta kalvosarjasta:

KMS 2035 esittelykalvot

Lausuntokierros

Lausuntopyyntö luonnoksesta Kansalliseksi metsästrategiaksi (KMS2035)
Kansallisen metsästrategian esittelytilaisuus 10.10.2022
Usein kysytyt kysymykset
 

Kysymyksiä ja vastauksia lausunnoilla olevasta Kansallisesta metsästrategiasta

KMS-paneelien sarja

Metsäala ja vastuullisuus -paneelikeskustelu 6.9.2022 klo 13.00–14.30
Metsät ja hyvinvointi -paneelikeskustelu 23.5.2022
Puusta on moneksi -paneelin tallenne 18.3.2022
Miltä näyttää metsäalan tulevaisuus -paneelin tallenne 18.2.2022

KMS-valmistelun taustaraportit

Taustaselvitys Kansallinen metsästrategia 2035:n valmistelua varten : Skenaarioihin perustuva tarkastelu (61/2022)
Kestävyyden kehykset – Luonnonvaratutkimus kestävyysmuutoksessa
Metsätalouden koulutus ja sen kehittäminen: Metsätalouden koulutuksen kehittämisverkoston 2020–2021 loppuraportti (julkaistu 3/2022) 
KMS2025-arviointiraportti 

Muualla palvelussamme

Luonnos Kansalliseksi metsästrategiaksi 2035 lausunnoille (MMM:n tiedote 10.10.2022)
Kansallinen metsäneuvosto keskusteli valmisteilla olevan uuden kansallisen metsästrategian (KMS2035) hankesalkusta (MMM:n tiedote 5.10.2022)
Maakunnalliset metsäneuvostot mukana Kansallisen metsästrategian valmistelussa (MMM:n uutinen 19.8.2022)
Metsäneuvosto hyväksyi valmisteilla olevan uuden kansallisen metsästrategian tavoitteet (MMM:n uutinen 15.6.2022)
Mitä arvonlisää kansallisella metsästrategialla? Osallistu strategian valmisteluun vastaamalla kyselyyn 30.6. mennessä! (MMM:n uutinen 9.6.2022)
Sidosryhmätyöpajoista ja Ota kantaa -kyselystä erinomaista syötettä kansallisen metsästrategian valmisteluun (MMM:n blogi 2.6.2022)
Ota kantaa valmisteilla olevaan Kansalliseen metsästrategiaan (MMM:n uutinen 28.4.2022)
Metsäneuvosto hyväksyi valmisteilla olevan uuden kansallisen metsästrategian vision ja päämäärät (MMM:n uutinen 15.3.2022)
Kansallinen metsästrategia uudistetaan tänä vuonna (MMM:n tiedote 15.2.2022)
Kansallinen metsästrategia 2025

Lisätietoja

Erno Järvinen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162150  


Satu Rantala, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162045