Metsästrategian uudistus – Kansallinen metsästrategia 2035 (KMS2035)

Uusi vuoteen 2035 ulottuva Kansallinen metsästrategia on valmistunut. Kansallinen metsästrategia 2035 on laadittu vuoden 2022 aikana tietoa ja vuorovaikutusta laajasti hyödyntäen. Kansallinen metsäneuvosto hyväksyi 14.12.2022 uudistuneen strategian. 

Strategian uudistamisen taustalla oli metsäalan toimintaympäristön nopea muutos sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Uusi strategia ottaa ajanmukaisesti huomioon kokonaisvaltaisen kestävän kehityksen sekä myös metsien merkityksen ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Kansallisessa metsästrategiassa kuvataan keskeiset metsäalan kehittämisen tavoitteet ja painopisteet. Metsästrategialla on lukuisia liittymäkohtia useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin strategioihin. 

Kansallinen metsästrategia 2035 laadittiin asiantuntijatyönä laajasti osallistavassa prosessissa. Osallistamismuotoina käytettiin työpajoja, kyselyjä, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Alueelliset intressit ja sidosryhmien erilaiset tarpeet pyrittiin sovittamaan strategiatyössä mahdollisimman hyvin yhteen.

Kansallinen metsästrategia 2035
Kansallinen metsästrategia 2035 -yleisesittely

KMS-paneelien sarja

Metsäala ja vastuullisuus -paneelin tallenne 6.9.2022 
Metsät ja hyvinvointi -paneelin tallenne 23.5.2022
Puusta on moneksi -paneelin tallenne 18.3.2022
Miltä näyttää metsäalan tulevaisuus -paneelin tallenne 18.2.2022

KMS-valmistelun taustaraportit

KMS2035 Ennakkoarvioinnin loppuraportti
Kansallisen metsästrategian tavoitteita tukeva tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelma
KMS2035 Lausuntoyhteenveto
Taustaselvitys Kansallinen metsästrategia 2035:n valmistelua varten : Skenaarioihin perustuva tarkastelu (61/2022)
Kestävyyden kehykset – Luonnonvaratutkimus kestävyysmuutoksessa
Metsätalouden koulutus ja sen kehittäminen: Metsätalouden koulutuksen kehittämisverkoston 2020–2021 loppuraportti (julkaistu 3/2022) 
KMS2025-arviointiraportti 

Muualla palvelussamme

Kansallisen metsästrategian toimeenpano käynnistyy (MMM:n uutinen 27.1.2023)
Kansallinen metsäneuvosto hyväksyi uuden Kansallisen metsästrategian (MMM:n tiedote 14.12.2022)
Luonnos Kansalliseksi metsästrategiaksi 2035 lausunnoille (MMM:n tiedote 10.10.2022)
Kansallinen metsäneuvosto keskusteli valmisteilla olevan uuden kansallisen metsästrategian (KMS2035) hankesalkusta (MMM:n tiedote 5.10.2022)
Maakunnalliset metsäneuvostot mukana Kansallisen metsästrategian valmistelussa (MMM:n uutinen 19.8.2022)
Metsäneuvosto hyväksyi valmisteilla olevan uuden kansallisen metsästrategian tavoitteet (MMM:n uutinen 15.6.2022)
Mitä arvonlisää kansallisella metsästrategialla? Osallistu strategian valmisteluun vastaamalla kyselyyn 30.6. mennessä! (MMM:n uutinen 9.6.2022)
Sidosryhmätyöpajoista ja Ota kantaa -kyselystä erinomaista syötettä kansallisen metsästrategian valmisteluun (MMM:n blogi 2.6.2022)
Ota kantaa valmisteilla olevaan Kansalliseen metsästrategiaan (MMM:n uutinen 28.4.2022)
Metsäneuvosto hyväksyi valmisteilla olevan uuden kansallisen metsästrategian vision ja päämäärät (MMM:n uutinen 15.3.2022)
Kansallinen metsästrategia uudistetaan tänä vuonna (MMM:n tiedote 15.2.2022)
Kansallinen metsästrategia 2025

Kysymyksiä ja vastauksia lausunnoilla olevasta Kansallisesta metsästrategiasta

Lisätietoja

Erno Järvinen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162150  


Satu Rantala, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162045