FI SV EN

Kansallinen metsästrategia 2025

Kansallinen metsästrategia listaa metsäalan tärkeimmät tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Strategian tärkeimpinä tavoitteina on edistää metsäalan kilpailukykyä, uudistumista ja kasvua sekä metsien aktiivista, kestävää ja monipuolista hyödyntämistä. Strategiaa päivitetään vuoden 2018 aikana.

Kansallinen metsästrategia tavoittelee kasvua, investointeja ja uusia työpaikkoja

Suomen runsaita metsiä voidaan hyödyntää nykyistä enemmän, kunhan luodaan monipuolista, uutta liiketoimintaa. Yksi metsästrategian tavoitteista onkin, että runkopuuta hakataan vuosittain 15 miljoonaa kuutiometriä enemmän vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoden 2013 lähtötasoon. Jos tavoite saavutetaan, bruttokantorahatulot nousisivat vuosittain noin 0,5 miljardia euroa ja viennin arvo varovastikin arvioiden noin 1,5 miljardia euroa. Tällä hetkellä runkopuuta hakataan noin 72 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Samalla tulee huolehtia metsien käytön ekologisesta kestävyydestä.

Nykyistä strategiaa toteutetaan yhdellätoista hankkeella

Kansallista metsästrategiaa toteutetaan yhdentoista hankkeen avulla. Hankkeita ovat muun muassa metsävaratiedon ja sähköisten asiakas- ja tietopalvelujen kehittäminen, puun markkinoille tulon edistäminen luomalla uusi kannustusjärjestelmä metsätilojen sukupolvenvaihdoksille sekä talousmetsien luonnonhoidon kehittäminen.

Metsästrategia perustuu metsäpoliittiseen selontekoon ja eduskunnan siihen antamaan kannanottoon. Lisäksi metsästrategian taustalta löytyy Suomen biotalousstrategia ja biodiversiteettistrategia sekä lukuisia muita strategioita ja ohjelmia. Metsästrategia tukee biotalousstrategian toimeenpanoa. Metsästrategian toimeenpanosta laaditaan raportti vuosittain.

Kansallinen metsästrategia päivitetään 2018

Kansallinen metsäneuvosto päätti kansallisen metsästrategian päivittämisestä maaliskuussa 2018. Metsäneuvosto totesi, että kansallisen metsästrategian päämäärät ja tavoitteet ovat edelleen ajan tasalla, mutta nykyinen hankesalkku tulee päivittää. Valtaosa nykyisiin hankkeisiin sisällytetyistä toimenpiteistä on jo toteutettu ja yhteistyötä tulee jatkaa metsäalan kasvun ja monipuolistumisen tukemiseksi.

Metsästrategia päivitetään vuoden 2018 kuluessa. Uusi hankesalkku toimenpiteineen valmistellaan maa- ja metsätalousministeriön, tutkijoiden ja metsäalan sidosryhmien yhteistyöllä.

Kansallisen metsästrategian päivitykseen liittyen syyskuussa 2018 järjestettiin Otakantaa-kysely. Kyselyssä kartoitettiin näkemyksiä uudistetuista toimenpiteistä, jotka oli ryhmitelty yhdeksään strategiseen hankkeeseen. Lausuntokierros päivitettävän metsästrategian luonnoksesta toteutetaan loppusyksyn 2018 aikana. 

Metsästrategian avulla edistetään metsäalan kilpailukykyä, uudistumista ja kasvua sekä metsien aktiivista, kestävää ja monipuolista hyödyntämistä myös jatkossa.  

Muualla palvelussamme

Kansallinen metsästrategia 2025
Strategisten hankkeiden suunnitelma
Kansallisen metsästrategian asiakirjat ja raportit


Metsäneuvosto hyväksyi uudistetun Kansallisen metsästrategian (MMM:n tiedote 21.12.2018)
Talousmetsien luonnonhoitoon löytyy sekä halua että keinoja (MMM:n tiedote 14.12.2018)
Luonnos uudeksi Kansalliseksi metsästrategiaksi lausuntokierroksella (MMM:n tiedote 16.11.2018)
Metsädebatissa vilkasta keskustelua metsien kestävästä käytöstä (MMM:n tiedote 24.10.2018)
Metsädebatti 2018 - keskustelutilaisuus metsäpolitiikasta Helsingissä 24.10.2018 (striimaus 24.10.2018)
Ota kantaa -kyselyssä pääset vaikuttamaan Suomen metsien käytön tulevaisuuteen – vastausaikaa 30.9.2018 asti (MMM:n tiedote 4.9.2018)
Metsien monimuotoisuutta tukevat hankkeet esillä metsäneuvostossa (MMM:n uutinen 21.6.2018)

Metsäneuvosto päätti päivittää kansallisen metsästrategian (MMM:n tiedote 14.3.2018)
Kansallista metsästrategiaa, biotalousstrategiaa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista tukevien hankkeiden haku alkoi (MMM:n uutinen 26.1.2018)
Metsäneuvosto tutustui suometsien hoitoon ja käyttöön (MMM:n tiedote 5.10.2017)
Ministeri Leppä: Metsien avulla irti fossiilitaloudesta (MMM:n tiedote 22.6.2017)

Lisätietoja