Hyppää sisältöön
Media

Uusi metsäneuvosto toteuttamaan kansallista metsästrategiaa 

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 13.10.2023 16.15
Uutinen
Metsäneuvosto maastoretkellä.

Metsäneuvosto kokoontui uuden toimikauden ensimmäiseen kokoukseen entistäkin laajempana. Uusi hallitusohjelma, kansallinen metsästrategia ja EU-vaikuttamisen tarve ohjaavat tuoreen metsäneuvoston työtä.

Metsäneuvoston puheenjohtajana uuden kauden avannut maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah korosti metsäsektorin tärkeää roolia useiden hallitusohjelman tavoitteiden toimeenpanossa. Metsien vastuullisella käytöllä edistetään puhtaan talouden kasvua, ilmastotavoitteita ja huoltovarmuutta. 

Metsäneuvoston varapuheenjohtaja, ympäristöministeri Kai Mykkänen kertoi kansallisen monimuotoisuusstrategian valmistelusta sekä EU:n ennallistamisasetuksen käsittelyn etenemisestä. Suunnitelmallista tapaa luonnon monimuotoisuuden tukemiseen kehitetään ja maankäyttösektorin ilmastotoimia täydennetään edistämällä hiilidioksidin teollista talteenottoa eli niin sanottuja teknisiä nieluja. 

Metsäneuvoston näkemyksen mukaan Suomen on pyrittävä ottamaan ennakoivampi ja aktiivisempi rooli EU-tasolla linjattaviin metsäasioihin. Tätä työtä tukevat Suomen metsäsektorin laaja tietopohja ja toimivat yhteistyöverkostot. 

Alueelliset metsäohjelmat päivitetään

Kautensa aloittaneen metsäneuvoston tärkein tehtävä on kansallisen metsästrategian (KMS2035) toimeenpanon edistäminen, hallitusohjelman linjaukset huomioiden.

Metsästrategiaa viedään käytäntöön ympäri Suomen myös 14 alueellisen metsäohjelman kautta. Suomen metsäkeskuksen johtaja Ari Eini esitteli alueellisia kehittämissuunnitelmia ja työohjelmia, joita parhaillaan päivitetään vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä, kansallista metsästrategiaa ja hallitusohjelman tavoitteita. Alueellisista metsäohjelmista vastaavat maakunnalliset metsäneuvostot nimitettiin uudelle nelivuotiskaudelle toukokuussa.
Kansallinen metsäneuvosto katsoi tärkeäksi kuulla uudella toimikaudella alueellisista eroista, kehitystarpeista ja vuorovaikutustavoista, jotta alueiden tarpeet voidaan paremmin huomioida kansallisen ohjauksen suunnittelussa.

Metsäneuvosto jatkoi ensimmäisestä kokouksestaan maastoretkelle tutustumaan erilaisiin metsätuhoihin ja niiden aiheuttajiin. Retkellä pohdittiin, kuinka metsien terveydestä on mahdollista huolehtia. 

Kansallisessa metsäneuvostossa toimii alkavalla toimikaudella 38 jäsentä metsäalan etujärjestöistä, tutkimuslaitoksista, ympäristö- ja kansalaisjärjestöistä sekä hallinnosta. Kuudella uudella jäsenellä laajentunut yhteistyöverkosto tukee monia eri tavoitteita yhteensovittavan metsäpolitiikan valmistelua.

Kansallinen metsäneuvosto toimii maa- ja metsätalousministeriön tukena laajoissa ja periaatteellisesti tärkeissä metsäpoliittisissa kysymyksissä sekä alan yhteistyöfoorumina. Metsäneuvoston kokousmateriaalit ovat julkisia ja löytyvät maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.

Metsäneuvoston jäsenet ja kokousmateriaalit kaudella 2023-2027

Lisätiedot: metsä- ja bioenergiayksikön päällikkö Erno Järvinen, p. 029 516 2150, erno.jarvinen@gov.fi.

Metsät