FI SV EN

Eläimistä saatavien
elintarvikkeiden vienti

Eläimistä saatavia elintarvikkeita ovat liha, lihavalmisteet, maito, maitopohjaiset tuotteet, kalastustuotteet, linnunmunat ja munavalmisteet, hunaja ja muut mehiläistuotteet sekä sammakonreidet ja etanat. Eläimistä saataviksi elintarvikkeiksi katsotaan myös niistä jalostettuja tuotteita sisältävät yhdistelmätuotteet. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden viennillä tarkoitetaan niiden vientiä EU:n alueelta EU:n ulkopuoliseen maahan ("kolmanteen maahan"). Kuitenkin jos kyseessä on eläimistä saatavien elintarvikkeiden toimittaminen sellaiseen valtioon, joka rinnastetaan EU:n jäsenvaltioon EU:n ja kyseisen valtion välillä tehdyn sopimuksen perusteella, ei sitä katsota vienniksi kolmanteen maahan vaan sisämarkkinakaupaksi. Tällaisia maita ovat muun muassa Norja, Sveitsi ja Islanti.

Vientivaatimukset

Kolmanteen maahan vietävien eläimistä saatavien elintarvikkeiden tulee täyttää määränpää- ja mahdollisen kauttakulkumaan vaatimukset. Toimija vastaa vientivaatimusten selvittämisestä ja täyttymisestä. Jos eläimistä saatavien elintarvikkeiden viennistä on tehty sopimus Suomen tai EU:n ja kolmannen maan välillä, viennissä on noudatettava myös mainitun sopimuksen määräyksiä.

Viennin valvonta

Toimijan, joka vie eläimistä saatavia elintarvikkeita kolmanteen maahan, on oltava rekisteröitynyt Ruokaviraston pitämään rekisteriin.

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vientiä valvoo kunnaneläinlääkäri ja teurastamoissa sekä niiden yhteydessä olevissa laitoksissa tarkastuseläinlääkäri. Eläinlääkäri valvoo, että vientierä täyttää määränpäämaan asettamat tuontivaatimukset. Valvova eläinlääkäri myöntää vientierälle eläinlääkintötodistuksen.

Lainsäädäntö

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vientivaatimuksista ja viennin valvonnasta säädetään eläintautilaissa sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 832/2013.

Lisätietoja

Ruokavirasto

Lisätietoja

Hentriikka Kontio, eläinlääkintöneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö Puhelin:0295162423   Sähköpostiosoite: