Metsästysoikeus

Metsästysoikeudesta säädetään metsästyslaissa. Yleisesti oikeus harjoittaa metsästystä ja määrätä sitä kuuluu alueen omistajalle. Alueen omistaja voi vuokrata metsästysoikeutensa kokonaan tai osittain. Alueen metsästysoikeuden haltija voi asettamillaan ehdoilla antaa toiselle luvan metsästää eli metsästysluvan alueelle, jollei tätä ole vuokrasopimuksessa kielletty.

Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla on oikeus metsästää yleisellä vesialueella meressä sekä yleisellä vesialueella meressä olevilla valtion omistuksessa ja hallinnassa olevilla saarilla ja luodoilla. Yleisellä vesialueella järvessä ja tällaisella alueella olevilla valtion omistamilla saarilla ja luodoilla on oikeus metsästää henkilöllä, jonka kotipaikka on kyseisessä kunnassa.  Luonnonsuojelulain mukaisilla suojelualueilla on voimassa erilliset säädökset ja määräykset.

Pyyntilupia valtion omistamille metsästysmaille myy Metsähallitus. Lupien hinnat vahvistaa maa- ja metsätalousministeriö.

Metsästyskortin tarvitsee jokainen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyksen johtajana. Henkilö, joka toimii metsästäjän apuna koiran ohjaajana tai hirvieläimen metsästyksessä ajomiehenä tai vastaavalla tavalla avustaa metsästyksessä, ei tarvitse metsästyskorttia.

Muualla verkossa

Metsästyslaki

Lisätietoja