Kansainvälinen kasvinterveysvuosi 2020

Kasvinterveystunnelmaan pääset katsomalla Kasvitutkijan laulu-videon. Videon ovat toteuttaneet Pentti Ruuttunen, bändinä Arkibanjo.

 

Kasvinterveyswebinaarin tallenne ja esityskalvot katsottavissa

 

Ellet ehtinyt webinaarin, voit katsoa tallenteen. Myös esiintyjien kalvosarjat ovat saatavissa pdf-muodossa ohjelmaan linkitettyinä.

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti webinaarin yhteistyössä  Luonnonvarakeskuksen ja Ruokaviraston kanssa YK:n kansainvälisen kasvinterveyden merkeissä. Webinaarin avasi maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, minkä jälkeen, minkä jälkeen Ruokaviraston ja Luonnonvarakeskuksen asiantuntijat puhuivat kasvinterveyden valvonnasta ja tutkimuksesta eri näkökulmista.

19.11. klo 9.30 – n. 12.00

OHJELMA

Moderaattori ja juontaja: viestintäasiantuntija Mikko Salmi / Luonnonvarakeskus

9.30 Tervetuloa / Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö
09.45 – 10.00 Kasvintuhoojien kartoitusten analysointi ja suunnittelu 
Erikoistutkija Salla Hannunen, Ruokavirasto
10.00 – 10.15 Etämyynnin valvonnan suunnittelu ja sen haasteet 
Ylitarkastaja Miia Pasanen, Ruokavirasto
10.15 – 10.30 Laboratoriomenetelmien kehittyminen, EURL-toiminta ja ajankohtaiset asiat
Tutkija Mikko Lehtonen, Ruokavirasto

10.30 – 10.40 Tauko

10.40 – 10.55 Männynjuurikäävän tuoreimmat kuulumiset ja tutkimukseen perustuvat torjuntakeinot
Tutkimusprofessori Jarkko Hantula, Luonnonvarakeskus
10.55 – 11.10 Vieraslajit uhkana kasvinterveydelle
Tutkija Miia Jauni, Luonnonvarakeskus
11.10 – 11.25 Tuontikimalaisten riskit kasvinterveydelle
Vieraileva asiantuntija, Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Lotta Kaila, Luonnonvarakeskus

Loppukeskustelu

********************************************************************************************************

Luonnon monimuotoisuus -tapahtumassa 12.8.20 Oodissa kokoonnuttiin kasvinterveyden ja pölyttäjien äärelle 


Kasvinterveys- ja pörriäiskioskit avautuivat Oodin ala-aulassa  jo klo 12. Pop-up-pisteillä sai mm. kuvauttaa itsesi Hyönteishotellit2020 -kampanjan Pörde-hahmon kanssa, vinkkejä oman hyönteishotellin rakentamiseen ja ylläpitoon sekä tutustua tarkemmin esimerkiksi kasvien terveyteen vaikuttaviin asioihin.

Tapahtuma järjestettiin osana YK:n kansainvälisen kasvinterveysvuoden ohjelmaa. Sen järjestivät yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriö, Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala, luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, PÖLYHYÖTY-hanke, Ruokavirasto, Suomen Luonnonsuojeluliitto ja Suomen ympäristökeskus.

Katso tilaisuuden asiantuntijaosion tallenne

OHJELMA

16.30 TAPAHTUMAN AVAUS: KASVINTERVEYSVUOSI2020 LUONNON HYVINVOINNIN EDISTÄMISEKSI
Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö
16.40-17.45 LUONNON JA KASVIEN TERVEYS KAUPUNGISSA
16.40 – 17.00 Luonnon ja kasvinterveyden huomioon ottaminen kaupungin viheralueilla Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomanen, Helsingin kaupunki
17.00 – 17.15 Vinkit kasvinterveydestä kotipuutarhureille
Ylitarkastaja Paula Lilja, Ruokavirasto
17.15 – 17.30 Viekas LIFE –hanke: Viekkaat vieraslajit vaativat viekasta toimintaa Vieraslajiasiantuntija Markus Seppälä, Suomen Luonnonsuojeluliitto
17.30 – 17.45 LUMO-toimintaohjelma: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen Helsingissä, Kaupunkiekologi Kaarina Heikkonen, Helsingin kaupunki
17.45 – 18.00 KAHVITAUKO
18.05-19.00 KUKOISTAVA KAUPUNKI TARVITSEE PÖLYTTÄJIÄ
18.05 – 18.25 Pölyttäjien määrä Suomessa ja mesipistiäisten elinolosuhteet, Hyönteistutkija Juho Paukkunen, luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus
18.25 – 18.45 PÖLYHYÖTY-hanke ja pörriäisten laskeminen
Tutkija Janne Heliölä, Suomen ympäristökeskus
18.45 – 19.00 Hyönteishotellit pörriäisten majapaikkoina
Kasvinterveyspäällikkö Marja Savonmäki ja viestintäasiantuntija Mervi Laitinen, maa- ja metsätalousministeriö

Teemavuotta vietetään Suomen aloitteesta

YK:n Kansainvälistä kasvinterveysvuotta vietto perustuu Suomen maa- ja metsätalousministeriön YK:lle tekemään aloitteeseen. Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous julisti vuoden 2020 kansainväliseksi kasvinterveysvuodeksi joulukuussa 2018.

Kasvinterveysvuoden avajaiset pidettiin juhlallisin menoin Roomassa 2.12.2019. Kansallisesti maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto ja Luonnonvarakeskus avasivat teemavuoden yhdessä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa 22.1.2020 Helsingissä.

Koronan takia teemavuosi 2020 huipentuu vuonna 2021 kansainväliseen konferenssiin, joka pidetään 28.6. - 1.7.2021 Helsingissä. Alkuperäisen suunnitelman mukaan konferenssin piti olla lokakuun 2020 alussa. Tilaisuuteen odotetaan noin 500 osallistujaa.

hyönteishotelli

Teemavuoteen liittyi myös Hyönteishotelli-kampanja.

Tavoitteet

Kasvinterveys auttaa saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteita.

YK:n kansainvälisen teemavuoden päätavoite on lisätä tietämystä kasvinterveyden merkityksestä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, edistää ja vahvistaa kansallisia sekä kansainvälisiä hankkeita ilmastonmuutoksesta johtuvien kasvintuhoojien vähentämisessä.

Kasvinterveyden merkitys

Kasvien terveyttä vahingoittavat virukset, bakteerit, sienet, viroidit, fytoplasmat ja tuholaiset, kuten hyönteiset, punkit ja ankeroiset. Näitä kaikkia kutsutaan yhteisellä nimellä kasvintuhoojiksi.

Euroopan unionin lainsäädännössä kasvintuhoojat jaotellaan karanteenituhoojiin ja muihin säädeltyihin tuhoojiin. Karanteenituhoojat ovat vaikeasti torjuttavia tuhoojia, jotka aiheuttavat huomattavia satotappioita maa-, metsä- ja puutarhataloudessa. Muut säädellyt tuhoojat pyritään pitämään mahdollisimman alhaisella tasolla kasveissa. Erityisesti lisäysaineistoina käytettävissä siemenissä ja taimissa näitä laatua alentavia tuhoojia tulee olla mahdollisimman vähän.

Kasvintuhoojat heikentävät laatua ja vaikuttavat siten alentavasti satoon, mutta pahimmillaan osa kasvintuhoojista tuhoaa täysin kasvuston ja sadon. Laadullisesti kasvintuhoojat voivat heikentää satoa, niin paljon, ettei satoa voi enää käyttää rehuksi tai elintarvikkeiksi. 

Tärkeää on ylläpitää hyvää kasvinterveystilannetta aloittamalla tuotanto mahdollisimman puhtaalla lähtömateriaalilla. Siten siementen ja lisäysaineistojen tulee olla mahdollisimman terveitä ja tuhoojista vapaita. Myös maaperän puhtaus ja terveys ovat tärkeitä asioita.

Koloradonkuoriainen.

Koloradonkuoriainen tuhoaa perunasatoa

Arkielämässä kasvinterveys näyttäytyy muun muassa rupisina perunoina kasvimaalla tai muumiotaudin tuhoamina omenoina kotipuutarhassa tai loppukesästä koristekasvien ja marjapensaiden lehdissä harmaana härmäkasvustona. Ammattiviljelijöille karanteenituhoojat, kuten perunaa mädättävät rengasmädät, aiheuttavat huomattavia tappioita.

Kasvinterveys liittyy myös kansainväliseen kauppaan. Kansainvälisessä kaupassa käytetyssä puumateriaalissa voi rajojen yli kulkeutua kasvintuhoojia, esimerkiksi mäntyankeroisia. Onneksi ainakin Suomessa on koulutettu hajukoiria, joiden avulla on löydetty mm. salamatkustajana kulkeutuneita kasvintuhoojia. Aikainen havainnointi auttaa estämään laajemmat tuhot.

Terveet kasvit tuottavat hyvän sadon

Omenoita.

Jollei meillä ole terveitä, satoa tuottavia kasveja, ruuantuotanto heikkenee ja vähenee. Kasvien sairastuminen vaikuttaa myös alan yrittäjien elinkeinoon, ilman satoa ei yrittäjällä ole toimeentuloa. Siksi kaikkialla on syytä huolehtia ruoan laadusta ja ennaltaehkäistä kasvintuhoojien leviämistä.

Ruokatuotannossa tärkeitä asioita ovat myös pölyttäjät, joiden määrä on uhkaavasti vähentynyt maailmanlaajuisesti. Pitämällä huolta pölyttäjien elinolosuhteista ja auttamalla niitä rakentamalla niille pesäkoloja, edesautamme sadon onnistumisia.

Olemme ottaneet teemavuoden kansalliseksi tavoitteeksi myös pölyttäjien elinolosuhteiden parantamisen. Huhtikuun alussa alkanut Hyönteishotellit2020-kampanja on Yleisradion Pelasta pörriäinen -kampanjan kanssa saanut pörriäisten ystävät liikkeelle hyönteishotellien perustajina.

Lisätietoja

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallion blogi biotalous.fi-sivustolla: Kasvinterveys koskettaa jokaisen elämää

Verkosta

Tarkempia tietoja kasvinterveydestä, uutisia ja artikkeleita voit lukea Ruokaviraston kasvinterveys.fi –sivustolta. Samalla sivustolla on saatavissa teemavuoteen liittyviä kuvia.

Kansainväliset kasvinterveysvuoden verkkosivut (IYPH)

Kansainväliset kasvinterveysvuoden tapahtumat englanniksi

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (European Food Safety Authority EFSA) 

Ötököistä ja niiden tutkimuksesta: Ötökkäakatemia

Sosiaalisesta mediasta

Twitterissä ja Instagramissa voit seurata kasvinterveysaiheisia julkaisuja #iyph2020 #iyph #kasvinterveys2020

Asiantuntijoilta

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, p. 0295 162 184, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Erityisasiantuntija Ralf Lopian, p. 0295 162 329, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen, p. 0295 162 439, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Kasvinterveyspäällikkö Marja Savonmäki, p. 0295 162 280, etunimi.sukunimi@mmm.fi

 

Suojelemalla kasveja suojelet elämää!