FI SV EN

Investoiva maatila

Maatilojen investointeihin ja toiminnan kehittämiseen on mahdollista saada tukea. Investointituki myönnetään joko avustuksena, lainaan liittyvänä korkotukena, valtiontakauksena tai näiden yhdistelmänä.

Investointitukea voivat saada tilat, jotka täyttävät tuensaannille asetetut, mm. ammattataitoa ja toimintaa koskevat ehdot. Tukea voi saada esimerkiksi tuotantorakennuksen uudisrakentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaukseen. Tukea kohdennetaan myös tilojen energiakäytön tehostamista ja uusiutuvan energian tuotantoa edistäviin investointeihin, ympäristön tilaa, eläinten hyvinvointia ja työympäristöä parantaviin investointeihin.

Investoinnin suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ja etenkin suurimmissa investoinneissa ottaa suunnitteluun mukaan jo varhaisessa vaiheessa esimerkiksi neuvonantajat ja rahoittajat. Eri vaihtoehtojen vaikutuksia toiminnan kannattavuuteen ja maksuvalmiuteen on hyvä selvittää jo suunnittelun alkuvaiheessa. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman avulla.

Tuettavat investoinnit valitaan valintamenettely kautta. Valinnassa kiinnitetään huomiota muun muassa investoinnin vaikutuksiin suhteessa tilan kannattavuuteen ja kilpailukykyyn, eläinten hyvinvointia, ympäristöä ja tuotantohygieniaa koskeviin kysymyksiin sekä työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin.

Muualla verkossa

Mavi.fi - maatalouden investointituet

 

päivitetty 30.11.2017

Lisätietoja

Sanna Koivumäki, maatalousylitarkastaja 
MMM, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162437