FI SV EN

Investoiva maatila

Maatilojen tuotannollisiin investointeihin on mahdollista saada investointitukea, joka voidaan myöntää joko avustuksena, lainaan liittyvänä korkotukena, valtiontakauksena tai näiden yhdistelmänä.

Tukiedellytysten, kuten  ammattitaitoa ja toimintaa koskevien ehtojen täyttyessä tukea voi saada esimerkiksi tuotantorakennuksen rakentamiseen tai salaojitukseen. Tukea kohdennetaan myös tilojen energiakäytön tehostamista ja uusiutuvan energian tuotantoa edistäviin investointeihin, ympäristön tilaa, eläinten hyvinvointia ja työympäristöä parantaviin investointeihin. Tarkemmat tukiehdot, -kohteet ja tukitasot löytyvät Ruokaviraston sivuilta.  

Investoinnin suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ja etenkin suurimmissa investoinneissa ottaa suunnitteluun mukaan jo varhaisessa vaiheessa esimerkiksi suunnittelijat ja rahoittajat. Eri vaihtoehtojen vaikutuksia toiminnan kannattavuuteen ja maksuvalmiuteen on hyvä selvittää jo suunnittelun alkuvaiheessa. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman avulla. 

Investointien suunnittelussa kannattaa hyödyntää myös maaseutuohjelman Neuvo 2020 –palvelua

Tuettavat investoinnit valitaan valintamenettelyn kautta. Valinnassa kiinnitetään huomiota muun muassa investoinnin vaikutuksiin suhteessa tilan kannattavuuteen ja kilpailukykyyn, eläinten hyvinvointia, ympäristöä ja tuotantohygieniaa koskeviin kysymyksiin sekä työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin.

 

Muualla verkossa

Ruokavirasto.fi - maatalouden investointituet

 

päivitetty 21.12.2018

Lisätietoja

Sanna Koivumäki, maatalousylitarkastaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162437