Rahoitetut hankkeet

MATO-tutkimusohjelmassa rahoitetut hankkeet (hankkeen vastuuhenkilö, päätoteuttaja ja rahoituslähde):

Politiikkavaikutukset ja niiden yhteensovittaminen

Ravinnetaseilla typpitalous kuntoon (Typpitaselaskuri), Eila Turtola, Luonnonvarakeskus, 2018-2020 (MMM, MAKERA)

Fosforin kerrostumisen nopeus matalaan muokatuilla mailla ja vaikutukset fosforihuuhtoumaan (P-kerros), Risto Uusitalo, Luonnonvarakeskus, 2018-2020 (MMM, MAKERA)

Nautojen ruokinnan ja erityksen lähtötietojen ja arviointimenetelmien vaikutukset kansalliseen erityslaskentaan ja edelleen päästöarvioihin (Narutesti), Marketta Rinne, Luonnonvarakeskus, 2018-2020 (MMM, MAKERA)

Luonnon monimuotoisuus- ja vesiensuojelutavoitteiden yhteensovittaminen tuki- ja ympäristöpolitiikassa (LumoVesi), Terho Hyvönen, Luonnonvarakeskus, 2018-2020 (MMM, MAKERA)

Tilatason toimien ympäristötehokkuus sekä maatilojen yhteistyömuodot ja niiden lisäarvo

Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentaminen vesiensuojelun kannalta riskiherkimmille peltolohkoille Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueilla (KOTOMA), Mikko Jaakkola, Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2016-2017 (YM, RAKI2)

Viljelykiertojen monipuolistamiseen kannustava vuorovaikutteinen suunnittelutyökalu (VILKAS), Pirjo Peltonen Sainio, Luonnonvarakeskus, 2017-2019 (MMM, MAKERA)

Terve satokasvi - parempi ravinteiden hyödyntäminen (Terve Kasvi), Marja Jalli, Luonnonvarakeskus, 2017-2019 (MMM, MAKERA)

Tilatason toimien ympäristö- ja kustannustehokkuus nautakarjatiloilla (TehoToimi), Perttu Virkajärvi, Luonnonvarakeskus, 2017-2020 (MMM, MAKERA)

Maatalouden ympäristötoimenpiteiden ympäristö- ja kustannustehokkuus (MYTTEHO), Terho Hyvönen, Luonnonvarakeskus, 2017-2020 (MMM, MAKERA)

Perusparannukset ja ravinnetase suomalaisessa peltoviljelyssä (PERA), Helena Äijö, Salaojayhdistys, 2017-2020 (MMM, MAKERA)

Tiedosta toimintaan

Yhdessä kokeillen - Maatalouden ympäristövaikutuksista viestiminen, Karoliina Kinnunen Mohr, Kaskas Media Oy, 2018-2019 (MMM:n t&k -momentti)

Maaperä

Maanparannusaineiden hiilitasevaikutuksen mallinnus (MAHTAVA), Kristiina Regina, Luonnonvarakeskus, 2016-2019 (MMM, MAKERA)

Orgaaninen aines maaperän tuottokyvyn kulmakivenä (ORANKI), Tapio Salo, Luonnonvarakeskus, 2016-2020 (MMM, MAKERA)

Kiertotalous

Ravinteiden kierrätys alkutuotannossa ja sen vaikutukset vesien tilaan (KiertoVesi), Markku Puustinen & Sirkka Tattari, Suomen ympäristökeskus, 2016-2019 (MMM, MAKERA)

Toimivat työkalut vesistövaikutusten ja ravinteiden kierrätyksen kustannustehokkaaseen hallintaan (TOIMI), Olli Malve, Suomen ympäristökeskus, 2016-2017 (VN TEAS)

Nestemäisten kierrätysravinteiden käyttö maataloudessa (NESTERAVINNE), Petri Kapuinen, Luonnonvarakeskus, 2017-2019 (YM, RAKI2)

Pyrolyysituotteet lietelannan ravinnearvon turvaajina (PYSTI), Riikka Keskinen, Luonnonvarakeskus, 2018-2020 (YM, RAKI2)

Hyvän sadon kierrätyslannoitus (HYKERRYS 2), Priit Tammeorg, Helsingin yliopisto, 2019-2020 (YM, RAKI2)

Kuitulietettä peltoon ravinteiden välittäjäksi syksystä seuraavalle kasvukaudelle (PELTOKUITU), Petri Kapuinen, Luonnonvarakeskus, 2018-2020 (YM, RAKI2)

Uusiutuvat energialähteet

Energiantuotannon ja -käytön tulevaisuus maatiloilla (eTU), Jyrki Kataja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018-2020 (MAKERA)

Ekosysteemipalvelut

Maatalousympäristöjen ekosysteemipalvelut maatalouspolitiikassa (MAAESP), Eija Pouta, Luonnonvarakeskus, 2015-2018 (MMM, MAKERA)

Perinnebiotooppien ekosysteemipalvelut ja keinoja päivitysinventointien kustannustehokkaaseen toteutukseen (PEBI), Mikko Kuussaari, Suomen ympäristökeskus, 2015-2016 (YM, TEAS)

Suomen pölyttäjähyönteiskantojen tila, seuranta ja hyönteispölytyksen taloudellinen merkitys maataloudelle (PÖLYHYÖTY), Juha Pöyry, Suomen ympäristökeskus, 2019-2021 (MMM, MAKERA)

Valkoposkihanhien aiheuttamien maatalousvahinkojen ehkäisy (VAME), Jukka Forsman, Luonnonvarakeskus, 2019-2022 (MMM, MAKERA)

Nurmi hiilinieluna (JuuriHiili), Perttu Virkajärvi, Luonnonvarakeskus, 2019-2021 (MMM, MAKERA)

Lisätietoja

Eero Pehkonen, erityisasiantuntija
MMM, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö
0295 162 406, eero.pehkonen@mmm.fi

Mikko Kuussaari, erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus
0295 251 331, mikko.kuussaari@ymparisto.fi