Vuosiseminaari

Tutkimusohjelma järjestää vuosittain seminaaripäivän, jonka tavoitteena on tiedottaa ohjelman tuottamista tuloksista sekä lisätä vuoropuhelua hallinnon ja tutkijoiden kanssa. Tilaisuudessa parhaillaan käynnissä olevat MATO-tutkimushankkeet esittelevät tavoitteitaan ja tuloksiaan.

Ohjelman toinen vuosiseminaari järjestettiin Helsingin Säätytalolla 7.2.2018. Alla on PDF-tiedostoina ladattavissa kaikki tilaisuuden Powerpoint-esitykset, sekä videoina kukin esitys yleisökeskusteluineen.

Ensimmäinen vuosiseminaari järjestettiin 15.2.2017. Kaikki sen esitykset ovat ladattavissa alla:

Vuosiseminaarien ohjelmat ja esitelmät arkistoidaan jatkossakin ladattaviksi tälle verkkosivulle.