Vuosiseminaari

Tutkimusohjelma järjesti vuosittain seminaaripäivän, jossa tiedotettiin ohjelman tuottamista tuloksista sekä lisättiin vuoropuhelua hallinnon ja tutkijoiden kanssa. Tilaisuudessa parhaillaan käynnissä olleet MATO-tutkimushankkeet esittelivät tavoitteitaan ja tuloksiaan.

Ohjelman loppuseminaari järjestettiin verkkotilaisuutena 21.9.2021. Alla on linkki tilaisuudessa esiteltyyn tutkimusohjelman synteesiraporttiin.

Ohjelman neljäs vuosiseminaari järjestettiin verkkoseminaarina 13.10.2020. Alla on ladattavissa PDF-tiedostoina kaikki tilaisuudessa pidetyt Powerpoint-esitykset.

Ohjelman kolmas vuosiseminaari järjestettiin Helsingissä 13.3.2019. Alla on PDF-tiedostoina ladattavissa kaikki tilaisuuden esitykset, sekä videoina kukin esitys yleisökeskusteluineen.

Ohjelman toinen vuosiseminaari järjestettiin Helsingissä 7.2.2018. Alla on PDF-tiedostoina ladattavissa kaikki tilaisuuden Powerpoint-esitykset, sekä videoina kukin esitys yleisökeskusteluineen.

Ensimmäinen vuosiseminaari järjestettiin Helsingissä 15.2.2017. Kaikki sen esitykset ovat PDF-tiedostoina ladattavissa alla:

Vuosiseminaarien esitelmät arkistoidaan ladattaviksi tälle verkkosivulle. Ne säilytetään palvelimella vielä tutkimusohjelman päättymisen jälkeenkin.