Vuosiseminaari

Tutkimusohjelma järjestää vuosittain seminaaripäivän, jonka tavoitteena on tiedottaa ohjelman tuottamista tuloksista sekä lisätä vuoropuhelua hallinnon ja tutkijoiden kanssa. Tilaisuudessa parhaillaan käynnissä olevat MATO-tutkimushankkeet esittelevät tavoitteitaan ja tuloksiaan.

Ohjelman neljäs vuosiseminaari järjestettiin verkkoseminaarina 13.10.2020. Alla on ladattavissa PDF-tiedostoina kaikki tilaisuudessa pidetyt Powerpoint-esitykset. Tilaisuudessa videoidut esitykset eivät ole enää katseltavissa.

Ohjelman kolmas vuosiseminaari järjestettiin Helsingissä 13.3.2019. Alla on PDF-tiedostoina ladattavissa kaikki tilaisuuden esitykset, sekä videoina kukin esitys yleisökeskusteluineen.

Ohjelman toinen vuosiseminaari järjestettiin Helsingissä 7.2.2018. Alla on PDF-tiedostoina ladattavissa kaikki tilaisuuden Powerpoint-esitykset, sekä videoina kukin esitys yleisökeskusteluineen.

Ensimmäinen vuosiseminaari järjestettiin Helsingissä 15.2.2017. Kaikki sen esitykset ovat PDF-tiedostoina ladattavissa alla:

Vuosiseminaarien esitelmät arkistoidaan ladattaviksi tälle verkkosivulle. Ne säilytetään palvelimella vielä tutkimusohjelman päättymisen jälkeenkin.