Vuonna 2021 rahoitetut maa- ja elintarviketalouden Makera-hankkeet

Maatilatalouden kehittämisrahasto Makera rahoittaa 17 uutta vuonna 2021 alkavaa kansallista maa- ja elintarviketalouden tutkimus-, kehitys- ja selvityshanketta yhteensä noin 3,95 miljoonalla eurolla.

Tutkimusrahoitusta kohdennettiin erityisesti kasvi- ja kotieläintuotannon uusiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin sekä ruokajärjestelmän menestystekijöihin nyt ja tulevaisuudessa. Rahoitettavien hankkeiden tavoitteena on parantaa maa- ja elintarviketalouden kannattavuutta ja kilpailukykyä kestävällä tavalla sekä tuottaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tehtävien hoitamisessa tarvittavaa tietoa.

Lisäksi maa- ja elintarviketalouden t&k-rahoitusta suunnataan rahoittajien välisen verkostojen eli ERA-NETin kautta suomalaisille tutkijoille, jotka tekevät tutkimusta kansainvälisessä yhteistyössä. Suomalaisten hankkeiden osuuden rahoitus tulee osin Makeran ja osin EU-rahoituksen kautta.
Seuraavassa on listattu vuonna 2021 alkavat hankkeet.

Kansalliset hankkeet 

Yhteenvetotaulukko vuonna 2021 alkavista maa- ja elintarviketalouden uusista hankkeista