Maa- ja metsätalousministeriön verkkosivujen viitotut sisällöt

Alla olevilta sivuilta löydät tietoa ministeriöstä viittomakielellä. Viittomakieliset sisällöt ovat aina sivun lopussa, tekstisisällön jälkeen.

Testataan UKK:ta