Valtionavustukset / Statsunderstödet


Yleisavustus hevosalan neuvontaan / Allmänt understöd för rådgivning inom hästområdet

Hakuaika alkaa / Ansökningstid börjar 8.11.2023 klo 09.00 ja / och
päättyy / slutar 8.12.2023 klo 16.15

Yleisavustuksen hakuohjeetAnvisningar för ansökan om allmänt understöd

Hakulomake / Ansökningsblankett

De minimis -tukea koskeva ilmoituslomakeBlankett för meddelande om de minimis-stöd 

Lisäksi hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen:

  • Yhteisön hyväksytty toimintasuunnitelma vuodelle 2024
  • Yhteisön hyväksytty talousarvio vuodelle 2024
  • Ilmoitus de minimis -tuesta 
  • Yhteisön hevosalan neuvonnalle asettamat tavoitteet vuodelle 2024

Som bilaga till ansökan:

  • Sammanslutningens godkända verksamhetsplan 2024 
  • Sammanslutningens godkända budget 2024
  • Meddelande om de minimis-stöd 
  • Sammanslutningens mål för rådgivning inom hästområdet 2024

 

Palkintotuki keskus- ja maakuntaraviradoille
 

Hakuaika alkaa 23.10.2023 klo 09.00 ja päättyy 24.11.2023 klo 16.15 

Palkintotuen laaja hakuilmoitus

Erityisavustuksen vakioehdot

Palkintotuen hakulomake

Lisäksi hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen:

•     vuoden 2024 kilpailukalenterin mukaisista kilpailupäivistä ja kilpailupäiväkohtaisista
      palkintosummista (palkintotuki, muu rahoitus ja yhteissumma)
 

Toimintatuki keskus- ja maakuntaraviradoille
 

Hakuaika alkaa 23.10.2023 klo 09.00 ja päättyy 24.11.2023 klo 16.15

Toimintatuen laaja hakuilmoitus

Yleisavustuksen ehdot ja rajoitukset (Liite 4)

Liite 1 A: Hakijan ja tuettavan toiminnan tiedot (päivitetty 30.10.)
Liite 1 B: Hakijan taloustiedot (päivitetty 20.11.)
Liite 1 B: Hakijan taloustiedot kuninkuusraviradoille 2020-2022 (päivitetty 13.11.)
Liite 2: Vuosiraportti
Liite 3: Erittely vuoden 2023 aikana peruuntuneista kilpailupäivistä
Liite 6: Lista esimerkkeinä ei-hyväksyttävistä kustannuksista
Liite 7: Tilintarkastajan raportointiohje
Liite 8: Malli tilintarkastajan raportista


Lisäksi hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen:
•    Yhteisön hyväksytty talousarvio vuodelle 2024 
•    Hyväksytty toimintasuunnitelma vuodelle 2024
•    Yhteisön tilintarkastettu tase- ja tuloslaskelma 2022
•    Vapaamuotoinen ALV-selvitys haettaessa avustusta arvonlisäveron osuuteen