Valtionavustukset / Statsunderstödet

 

Palkintotuki kesäraviradoille 

Hakuaika alkaa 4.3.2024 klo 09.00 ja päättyy 28.3.2024 klo 16.15

Palkintotuen laaja hakuilmoitus

Erityisavustuksen vakioehdot

Palkintotuen hakulomake

Lisäksi hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen:

 • Selvitys vuoden 2024 kilpailukalenterin mukaisista kilpailupäivistä ja kilpailupäiväkohtaisista palkintosummista (palkintotuki, muu rahoitus ja yhteissumma)
   

Toimintatuki kesäraviradoille 

Hakuaika alkaa 4.3.2024 klo 09.00 ja päättyy 28.3.2024 klo 16.15

Toimintatuen laaja hakuilmoitus

Yleisavustuksen vakioehdot

Liite 1 A: Hakulomake hakijan ja haettavan toiminnan tiedot
Liite 1 B: Hakulomake hakijan taloustiedot
Liite 2: Vuosiraportti
Liite 3: Peruuntuneet kilpailupäivät
Liite 6: Lista esimerkkeinä ei-hyväksyttävistä kustannuksista

Lisäksi hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen:

 • Yhteisön hyväksytty talousarvio vuodelle 2024 
 • Toimintasuunnitelma vuodelle 2024
 • Yhteisön tilintarkastettu tase- ja tuloslaskelma 2022
 • Vapaamuotoinen ALV-selvitys haettaessa avustusta arvonlisäveron osuuteen

 

Erityisavustus ratsastusurheilujärjestöjen keskusjärjestölle

Hakuaika alkaa 29.1.2024 klo 09.00 ja päättyy 23.2.2024 klo 16.15

Erityisavustuksen hakuohjeet

Erityisavustuksen vakioehdot

Hakulomake

Hakemuksen sisältö:

 • hakemuksessa tulee ilmoittaa hakijan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot
 • avustuksen käyttötarkoitus, tavoitteet ja näiden perustelut 
 • hakemusvuotta koskeva toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi hakijan tulee antaa selvitys muista samaa tarkoitusta varten saaduista ja haetuista avustuksista ja tuista. 
 • avustuskohteen yksilöity kustannusarvio
 • haettavan avustuksen määrä ja sen perustelut.
  Esitys avustusosuudeksi (-%) kustannuksista.
  Arvonlisävero on hyväksyttävä kustannus vain avustuksensaajille, jotka eivät voi vähentää arvonlisäveron osuutta toiminnassaan. Haettaessa avustusta arvonlisäveron osuuteen, avustuksen saajan on esitettävä riittävä selvitys alv-velvollisuudestaan. 

Yleisavustus hevosalan neuvontaan / Allmänt understöd för rådgivning inom hästområdet

Hakuaika alkaa / Ansökningstid börjar 8.11.2023 klo 09.00 ja / och
päättyy / slutar 8.12.2023 klo 16.15

Yleisavustuksen hakuohjeetAnvisningar för ansökan om allmänt understöd

Hakulomake / Ansökningsblankett

De minimis -tukea koskeva ilmoituslomakeBlankett för meddelande om de minimis-stöd 

Lisäksi hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen:

 • Yhteisön hyväksytty toimintasuunnitelma vuodelle 2024
 • Yhteisön hyväksytty talousarvio vuodelle 2024
 • Ilmoitus de minimis -tuesta 
 • Yhteisön hevosalan neuvonnalle asettamat tavoitteet vuodelle 2024

Som bilaga till ansökan:

 • Sammanslutningens godkända verksamhetsplan 2024 
 • Sammanslutningens godkända budget 2024
 • Meddelande om de minimis-stöd 
 • Sammanslutningens mål för rådgivning inom hästområdet 2024

 

Palkintotuki keskus- ja maakuntaraviradoille
 

Hakuaika alkaa 23.10.2023 klo 09.00 ja päättyy 24.11.2023 klo 16.15 

Palkintotuen laaja hakuilmoitus

Erityisavustuksen vakioehdot

Palkintotuen hakulomake

Lisäksi hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen:

•     vuoden 2024 kilpailukalenterin mukaisista kilpailupäivistä ja kilpailupäiväkohtaisista
      palkintosummista (palkintotuki, muu rahoitus ja yhteissumma)
 

Toimintatuki keskus- ja maakuntaraviradoille
 

Hakuaika alkaa 23.10.2023 klo 09.00 ja päättyy 24.11.2023 klo 16.15

Toimintatuen laaja hakuilmoitus

Yleisavustuksen ehdot ja rajoitukset (Liite 4)

Liite 1 A: Hakijan ja tuettavan toiminnan tiedot (päivitetty 30.10.)
Liite 1 B: Hakijan taloustiedot (päivitetty 20.11.)
Liite 1 B: Hakijan taloustiedot kuninkuusraviradoille 2020-2022 (päivitetty 13.11.)
Liite 2: Vuosiraportti
Liite 3: Erittely vuoden 2023 aikana peruuntuneista kilpailupäivistä
Liite 6: Lista esimerkkeinä ei-hyväksyttävistä kustannuksista
Liite 7: Tilintarkastajan raportointiohje
Liite 8: Malli tilintarkastajan raportista


Lisäksi hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen:
•    Yhteisön hyväksytty talousarvio vuodelle 2024 
•    Hyväksytty toimintasuunnitelma vuodelle 2024
•    Yhteisön tilintarkastettu tase- ja tuloslaskelma 2022
•    Vapaamuotoinen ALV-selvitys haettaessa avustusta arvonlisäveron osuuteen