Toimiva säätösalaojitus turvepeltojen hiili- ja ravinnepäästöjen vähentäjänä

Hakijat: Luonnonvarakeskus (Luke), Salaojayhdistys

Vastuututkija: Merja Myllys (Luke)

Kokonaisrahoitus: 220 000 €, josta 160 000 € vuonna 2020

Hankeaika: 1.3.2020-31.3.2024

Tutkimushankkeessa selvitetään, kuinka säätösalaojitus toteutetaan hydrologialtaan toisistaan poikkeavilla koho- ja aapasuopelloilla ja mitkä ovat säätösalaojituksen vaikutukset turpeen hajoamiseen ja siitä johtuviin ravinteiden huuhtoutumiseen ja hiilen vapautumiseen. Hankkeessa luodaan ohjeistus säädön toteutukseen ja tuotetaan tietoa ympäristökuormituslaskelmiin ja ympäristökorvausjärjestelmän päätöksentekoon. Hanke on nelivuotinen ja se toteutetaan Luonnonvarakeskuksen ja Salaojayhdistyksen yhteistyönä.