EU:n yhteinen maatalouspolitiikka 
 

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan toteutus kaudelle 2023-2027 on käynnistynyt vaiheittain 1.1.2023. Politiikan toteutuksessa korostuvat erityisesti ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, eläinten hyvinvointi sekä uusien viljelijöiden saaminen alalle. Viljelijöiden tulotason ylläpitäminen, maaseudun kehittäminen ja riskienhallinnan kehittäminen ovat myös uudistuksen painopisteitä.

Suomen CAP-suunnitelma kattaa maatalouden suorat tuet, maaseudun kehittämisen hanketuet, ja osittain maatalouden markkinatuet. CAP-suunnitelmassa kuvataan maatalous- ja maaseutupolitiikan tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. 

Toimeenpanoprosessin edellyttämät valtioneuvoston asetukset on jo hyväksytty suunnitellusti. Katso tarkempi lista hyväksytyistä asetuksista.

CAP-suunnitelman sisällöstä päättää Suomessa valtioneuvosto ja EU:ssa Suomen suunnitelman hyväksyy komissio.

Lisätietoja

Minna-Mari Kaila, osastopäällikkö, ylijohtaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto Puhelin:0295162013   Sähköpostiosoite: