Metsästysajat

Riistaeläinten yleiset rauhoitusajat on määritelty metsästysasetuksen 24 §:ssä.

Riistaeläinlaji on rauhoitettava määräajaksi tai toistaiseksi, mikäli se on välttämätöntä riistaeläinkannan säilymisen tai häiritsemättömän lisääntymisen turvaamiseksi. Rauhoitettavista riistaeläinlajeista ja niiden rauhoitusajoista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Tällöin voidaan paikkakunnan vakituisten asukkaiden hyväksi poiketa yleisistä rauhoitusajoista.

Jos riistaeläinlajin kanta vaarantuu sen esiintymisalueella tai osalla esiintymisaluetta, voidaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella kyseisen riistaeläinlajin metsästys kieltää tai rajoittaa sitä enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa rajataan alue, jolla kielto tai rajoitus on voimassa.

Muualla verkossa

Metsästysasetus

Lisätietoja

Jussi Laanikari, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162432   Sähköpostiosoite: