FI SV EN

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka (Common Agricultural Policy, CAP) edesauttaa viljelijöitä ja koko ruokaketjua vastaamaan yli 500 miljoonan eurooppalaisen tarpeisiin. CAP pyrkii kehittämään EU:n maataloustuotantoa tasapainoisella tavalla ottaen huomioon ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin ja edistäen maaseutualueiden elinvoimaisuutta.

EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa on noudatettu jo vuodesta 1962. Siitä on kehittynyt yksi EU:n syvimmälle integroitunut politiikan lohko. Peruslainsäädäntö on yhteistä ja suurimmasta osasta maatalouspolitiikkaan liittyvistä asioista päätetään yhdessä jäsenmaiden, Euroopan parlamentin ja komission kanssa.  Alkuvaiheessa yhteisen maatalouspolitiikan tarkoituksena oli Euroopan maatalouden kehittäminen omavaraiseksi, koska silloisen EU:n alueen maataloustuotanto ei riittänyt vastaamaan kysyntään. Nykyisin EU on maailman suurimpia elintarvikkeiden viejiä ja maatalouden tuotanto ohjautuu pääsääntöisesti markkinoiden kysynnän mukaan. Viljelijöiden tulotasoa tuetaan ja vakautetaan maksamalla suoria tukia. Tuen saamiseksi viljelijöiden on noudatettava muun muassa elintarviketurvallisuutta, eläinten hyvinvointia ja ympäristöä koskevia määräyksiä. Näin varmistetaan kuluttajalle ja ympäristölle turvallinen maataloustuotanto.

Yhteinen maatalouspolitiikka on käynyt läpi useita uudistuksia. Seuraavan uudistuksen valmistelu on jo alkanut. Sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta. Politiikan uudistuksessa korostuvat erityisesti ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, eläinten hyvinvointi sekä uusien viljelijöiden saaminen alalle. Viljelijöiden tulotason ylläpitäminen, maaseudun kehittäminen ja riskienhallinnan kehittäminen ovat myös uudistuksen painopisteitä.

Tietoja ja tilastoja

Euroopan unionin (EU) 28 jäsenvaltion alueella arvioidaan olevan noin 11,9 miljoonaa maatilaa. Maatalous, metsätalous, kalatalous ja metsästys työllistävät noin 12,1 miljoonaa ihmistä. Valtioiden pinta-alasta noin 57 % on maaseutualueita, joilla elää 24 prosenttia väestöstä.

Yhteisen maatalouspolitiikan toteutuneet menot vuonna 2011 olivat noin 55,6 miljardia euroa. Tämä on noin 44 prosenttia yhteisön talousarvion toteutuneista menoista.

Katso myös:

Euroopan komission ehdotus yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta (1.6.2018) (englanniksi)

Lisätietoja

Kari Valonen, maatalousneuvos 
MMM, Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat 0295162269