Enemmän energiatehokkuutta ja hyvinvointia lypsylehmille uuden teknologian ja genomisen valinnan kautta 

Hakija: Luonnonvarakeskus (Luke)
Vastuututkija: Negussie Enyew  (Luke)
Kokonaisrahoitus: 421 000 €
Hankeaika: 1.1.2023-31.3.2026


Projektin tavoitteena on parantaa maidontuotannon kokonaiskestävyyttä. Kannattavuuden ja kilpailukyvyn lisääminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on mahdollista saavuttaa saman aikaisesti parantamalla lypsylehmien rehunkäyttökykyä genomisen valinnan avulla. Jalostusta on mahdollista tehostaa merkittävästi keräämällä kattavasti rehunkäyttökyky- ja päästötietoja suuremmasta eläinmäärästä. Tehokkuuden parantamisen ohessa on tärkeää kiinnittää huomiota myös lehmien hyvinvointiin ja sietokykyyn ympäristön muutoksia kohtaan. Viime vuosien aikana uudet teknologiat ovat mahdollistaneet tarvittavien tietojen keräämisen edellä mainittuihin ominaisuuksiin tutkimuskarjojen lisäksi myös tavanomaisilla lypsykarjatiloilla.

Tämä projekti on Luken eläinjalostuksen, -ravitsemuksen ja eläinten hyvinvoinnin sekä Helsingin yliopiston ja Suomen maidontuotannon elinkeinon yhteinen. Läheinen yhteistyö maidontuotannon sidosryhmien välillä referenssitilojen (Living Labs) perustamisessa luo mahdollisuuksia uusien pitkäikäisten innovaatioiden käyttöönotolle ja hyödyntämiselle. Tärkeimmät projektin tuottamat sovellukset ovat: 1) jatkuva rehunkäyttökyvyn ja kasvihuonekaasupäästöjen mittaaminen Living Lab -tilalla ja tutkimuskarjoissa, 2) rehunkäyttökyvyn jalostusarvostelumallit, joka perustuvat rehunkäyttökyvyn mittaamiseen uusilla teknologioilla, 3) lehmien terveysindikaattorit, NEFA ja BHB, käytettäväksi ja hyödynnettäväksi lypsykarjatiloille, ja 4) eläinten hyvinvointia kuvaavat uudet mittarit, joita on mahdollista hyödyntää tiloilla eläinten hoidossa ja tulevaisuudessa eläinjalostuksessa.

Projektin tuottama uusi tieto tukee kokonaiskestävämmän maidontuotannon kehittämistä eläinjalostusta hyödyntäen. Referenssikarjojen keräämä tärkeä tieto hyödyttää kaikkia tuottajia ja on lisäksi käytettävissä myös uusien teknologioiden arvioinnissa ja vertailussa. Projektin tulokset viestitään maidontuottajille ja elinkeinolle, poliittisten päätösten tekijöille, tieteelliselle yhteisölle ja yhteiskunnalle.