Tutkimus- ja innovaatio-ohjelma

Ilmastoviisaiden maankäyttöratkaisujen luomiseen pyrkivä tutkimus- ja innovaatio-ohjelma on keskeinen osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin ilmastotoimikokonaisuutta. Ohjelma tuottaa tutkittua tietoa siitä, miten maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä saadaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä suunnattua ilmastoviisaammaksi.

Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on avata marraskuussa 2020 ohjelmaan liittyvä rahoitushaku. Hankehaun perusteella käynnistetään keväällä 2021 useampia reilun miljoonan euron hankekokonaisuuksia. Tarkoituksena on lisäksi avata vuonna 2021 myös ohjelmaan liittyvä täydennyshaku.

Tutkimus- ja innovaatio-ohjelma on valmisteltu yhteistyössä tutkijayhteisön ja sidosryhmien kanssa. Ohjelman valmisteluun liittyi muun muassa avoin Viima-kysely ja valmistelussa hyödynnettiin myös Ilmastopaneelin ja Luonnonvarakeskuksen tuottamia selvityksiä maankäyttösektorin ilmastotoimien suunnitteluun ja suuntaamiseen liittyvistä tutkimustietotarpeista.

Tutkimus- ja innovaatio-ohjelma muodostuu kolmesta teemakokonaisuudesta

  1. Muutosta ilmassa -teemassa painotus on sekä globaaleihin että paikallisiin muutoksiin tarvittavissa tulevaisuutta ennakoivissa toimissa. Tutkimuksella haetaan johdonmukaisia ratkaisuja muun muassa elinkeinotoiminnan, monimuotoisuuden, palautumiskykyisyyden sekä ilmastonmuutoksen hillinnän ja muutokseen sopeutumisen yhteensovittamiseen.

  2. Tuuppausta maankäytössä -teemassa painotetaan ilmastonmuutosta hillitsevien ja muutokseen sopeutumista tukevien maankäyttötoimien johtamisosaamista ja kustannustehokkuutta. Keskeisiä tavoitteita teemassa ovat myös toimien oikea-aikaisuus ja oikeasuhtaisuus sekä toimien ajallinen ja paikallinen kohdentaminen. Tutkimuksella haetaan ratkaisuja myös mahdollisesti tarvittavien asennemuutosten aikaansaamiseen.

  3. Viisautta maaperässä -teeman painotus on maaperäprosesseissa. Teemasta rahoitetaan sekä ilmastonmuutoksen hillintään että muutokseen sopeutumiseen liittyvää tutkimusta. Luonnonprosessien hallinnalla tavoitellaan kokonaiskestävyyttä. Rahoitusta kohdennetaan myös muutoksen hallinnan pysyväisvaikutusten tutkimiseen - muutosta tukevat innovatiiviset ja uudet teknistaloudelliset sekä uutta liiketoimintaa mahdollistavat ratkaisut mukaan lukien.

Ohjelman tärkeänä poikkileikkaavana tavoitteena on hyödyntää ennakointia riskien ja häiriöiden tunnistamiseksi, hallitsemiseksi ja toimien suuntaamiseksi. Toinen tärkeä poikkileikkaava tavoite on tutkimustiedon tuottaminen ja soveltaminen ohjauskeinojen ja kannustimien uudistamiseksi.

Tutkimus- ja innovaatio-ohjelman teemat.


Lisätietoa hankehakuun osallistumista suunnitteleville tutkijoille

Lue myös MMM-tiedote 6.10.2020: Uusi tutkimus- ja innovaatio-ohjelma luo ratkaisuja ilmastoviisaaseen maankäyttöön

Lisätietoja

Johanna Kohl, tutkimusohjelmapäällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162211