Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaan Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaan kuuluu 15 monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimushanketta. Ne tuottavat tutkittua tietoa, jolla tuetaan maankäytön hiilipäästöjen vähenemistä sekä hiilinielujen ja hiilivarastojen ylläpitoa ja lisäämistä. Hankkeissa tuotetaan myös tietoa vahvistamaan uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kokonaiskestävyyttä.

Alkuvuonna 2021 myönnettiin kymmenelle tutkimus- ja innovaatiohankkeelle yhteensä 10,7 miljoonan euron rahoitus. Helmikuussa 2022 täydennyshaun päätöksissä myönnettiin vielä yhteensä viisi miljoonaa euroa viidelle uudelle hankkeelle. Rahoitus on osa hallitusohjelman mukaista maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta ja merkittävä julkinen panostus maa- ja metsätalouden ja muun maankäytönilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Ohjelma valmisteltiin vuonna 2020 yhdessä tutkijayhteisön ja sidosryhmien kanssa. Valmistelussa hyödynnettiin myös Ilmastopaneelin ja Luonnonvarakeskuksen selvityksiä maankäyttösektorin ilmastotoimien suunnitteluun ja suuntaamiseen liittyvistä tutkimustietotarpeista.

Tutkimus- ja innovaatio-ohjelma muodostuu kolmesta, osin toisiaan läpileikkaavista teemakokonaisuuksista:

  • ”Muutosta ilmassa”: isot systeemiset muutokset

  • ”Tuuppausta maankäytössä”: kohdennetut alueelliset ja paikalliset muutokset ja ratkaisut

  • ”Viisautta maaperässä”: maaperän prosessien innovatiiviset ratkaisut

 

Lisäksi hankkeissa tarkastellaan teemoihin liittyvää ennakointia ja uudenlaisia politiikka- ja ohjauskeinoja.

Tutkimus- ja innovaatio-ohjelman hankkeet ovat usean organisaation muodostamia tieteidenvälisiä konsortioita. Hankkeissa tehdään tiivistä yhteistyötä, yhteiskehittämistä ja pilotointia eri tutkimusorganisaatioiden, järjestöjen, yritysten ja käytännön toimijoiden kesken. Uudet innovatiiviset ratkaisut saadaan näin siirtymään mahdollisimman nopeasti myös konkreettisisiksi toimenpiteiksi. Lisätietoa hankkeista sivun alaosassa. 

---------------------------------

MMM-tiedote: Uusi tutkijaverkosto tarjoaa uransa alkuvaiheessa oleville ilmastotutkijoille koulutusta ja vertaistukea (15.12.2021)

MMM-uutinen: Maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön ilmastokestävyyttä edistetään monitieteisellä tutkimuksella ja innovaatioilla (5.11.2021)

Syksyn 2021 täydennyshaku

Hakuilmoitus

MMM-tiedote: Päätökset täydennyshaun T&I-hankkeista (11.2.2022)

Ensimmäinen rahoitushaku oli avoinna joulukuussa 2020

Hakuilmoitus

Hakuilmoituksen englanninkielinen käännös löytyy englanninkielisiltä sivuilta ja ruotsinkielinen käännös ruotsinkielisiltä sivuilta.

MMM-tiedote: Tutkimus- ja innovaatio-ohjelman käynnistäminen (6.10.2020)

MMM-tiedote: Päätös ensimmäisistä T&I -hankkeista (23.2.2021)

Muualla palvelussamme

Hankerahoituksen haku

MMM tutkimus- ja kehittäminen

Lisätietoja

Mikko Pohjola, ohjelmapäällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tutkimus- ja oikeusyksikkö Puhelin:0295162233   Sähköpostiosoite: