Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma tukee ilmastokestävien maankäyttöratkaisujen tuottamista - mittava rahoitushaku nyt avoinna

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut mittavan, noin yhdeksän miljoonan euron tutkimus- ja innovaatiorahoitushaun, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön ilmastokestävyyttä voidaan vahvistaa. Kolmivuotinen Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma on keskeinen osa hallitusohjelman mukaista maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää tutkijayhteisön, toiminnanharjoittajien ja yhteiskunnan muiden toimijoiden välistä laajaa yhteistyötä. Ohjelman julkistuswebinaariin ja sen yhteydessä pidettyyn verkostoitumistapahtumaan osallistui tänään yli 200 aiheesta kiinnostunutta tutkijaa ja muiden sidosryhmien edustajaa.

Ohjelmaan liittyvä rahoitushaku on avoinna 21.12.2020 asti, ja sen perusteella käynnistetään ensi keväänä useita tutkimushankekokonaisuuksia. Tarkoituksena on lisäksi avata jo vuonna 2021 myös ohjelmaan liittyvä täydennyshaku.

Hankehakemukset arvioidaan tammikuussa 2021. Arvioinnin suorittaa tätä tarkoitusta varten kutsuttu arviointipaneeli. Tutkimus- ja innovaatiohankkeet voivat alkaa aikaisintaan 1.3.2021, ja ministeriön rahoitus tästä hausta rahoitettaville hankkeille päättyy viimeistään 31.12.2023.

Ohjelma valmisteltiin yhdessä tutkijayhteisön ja sidosryhmien kanssa

Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman tavoitteena on tuottaa toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa tietoa sekä ratkaisuehdotuksia, joilla maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä saadaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä suunnattua ilmastokestävämmäksi. Tavoitteena on myös vahvistaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja kokonaiskestävyyttä. Ohjelma on valmisteltu yhteistyössä tutkijayhteisön ja sidosryhmien kanssa. Ohjelman valmisteluun liittyi muun muassa avoin sidosryhmäkysely ja valmistelussa hyödynnettiin myös Ilmastopaneelin ja Luonnonvarakeskuksen tuottamia selvityksiä maankäyttösektorin ilmastotoimien suunnitteluun ja suuntaamiseen liittyvistä tutkimustietotarpeista.

Uutta tietoa vaikutusketjuista

Hiilestä kiinni -ohjelman tavoitteisiin vastaaminen edellyttää tieteidenvälisyyttä ja eri toimijoiden yhteistyötä, joten hakemuksia toivotaan erityisesti kahden tai useamman organisaation muodostamilta konsortioilta. Konsortiohankkeissa rahoitus myönnetään päähakijalle, joka hoitaa yhteydet ja rahaliikenteen muihin organisaatioihin ja ministeriöön. Konsortioissa voi olla mukana myös yrityksiä. Tutkimusyhteenliittymien odotetaan esittävän hakemuksessaan selkeästi ne hanke-ehdotuksensa vaikutusketjut, jotka edistävät Hiilineutraali 2035 -tavoitteen saavuttamista.

Uusi ohjelma vahvistaa merkittävästi maa- ja metsätalouteen ja muuhun maankäyttöön liittyvää tutkimusta ja antaa eri tieteenalojen tutkijoille erinomaiset mahdollisuudet osaamisen syventämiseen ja monipuolistamiseen. Myös aiemmat tutkimustulokset sekä aihepiirin nykyinen ja tuleva kansainvälinen ja kansallinen tutkimus kytketään uuden ohjelman myötä vahvemmin päätöksenteon tueksi. Luonnontieteellisen tutkimuksen lisäksi tarvitaan esimerkiksi asenteiden ja käyttäytymisen tutkimusta, jotta toimintatapojen muutosta saadaan todella aikaan. Maa- ja metsätaloudesta ei tule ilmastoviisasta ilman ilmastoviisaita viljelijöitä ja metsänomistajia.

Myös innovaatiotoiminnan edistäminen osana tutkimushankkeita on tärkeää. Innovaatiot voivat liittyä esimerkiksi prosesseihin, teknisiin ratkaisuihin tai uusiin palveluihin. Rahoitusta voidaan myöntää osana hanketta myös avoimelle ja käyttäjälähtöiselle Living lab -toiminnalle, jota tehdään käytännön toimintaympäristöissä.

Tutkimus- ja innovaatio-ohjelma muodostuu kolmesta teemakokonaisuudesta

Teemat ovat toisiaan läpileikkaavia: isosta systeemisestä muutoksesta (muutosta ilmassa) kohti kohdennettuja alueellisia ja paikallisia muutoksia ja ratkaisuja (tuuppausta maankäytössä) ja edelleen tuottaen maaperän prosesseista innovatiivisia ratkaisuja (viisautta maaperässä). Lisäksi läpileikkaavasti tarvitaan ennakointia ja uudenlaisia politiikka- ja ohjauskeinojen tutkimusta.

 

Haun aikataulu ja ohjeet

Ohjelmaan liittyvä rahoitushaku on avoinna 21.12.2020 klo 16.15 saakka.

Tarkemmat ohjeet hakuun osallistumiseksi löytyy alla olevasta hakuilmoituksesta.

Hakuilmoitus

Hakuilmoituksen englanninkielinen käännös löytyy englanninkielisiltä sivuilta ja ruotsinkielinen käännös ruotsinkielisiltä sivuilta.

Julkistuswebinaarin esitysmateriaalit

Usein kysytyt kysymykset

Muualla palvelussamme

Hankerahoituksen haku

MMM tutkimus- ja kehittäminen

MMM-tiedote 9.11.2020: Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma tukee ilmastokestävien maankäyttöratkaisujen tuottamista - mittava rahoitushaku nyt avoinna

MMM-tiedote 6.10.2020: Uusi tutkimus- ja innovaatio-ohjelma luo ratkaisuja ilmastoviisaaseen maankäyttöön
 

Lisätietoja

Eeva Karjalainen, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö 0295162137  


Elina Nikkola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tieto- ja tutkimusyksikkö 0295162333  


Reetta Sorsa, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162118