Hyppää sisältöön
Media

Uusi tutkimus- ja innovaatio-ohjelma luo ratkaisuja ilmastoviisaaseen maankäyttöön

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 6.10.2020 16.45
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on avata marraskuussa ilmastoviisaita maankäyttöratkaisuja luovan tutkimus- ja innovaatio-ohjelman rahoitushaku. Ohjelma on keskeinen osa keväällä käynnistettyä maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön ilmastotoimikokonaisuutta. Haun perusteella käynnistetään ensi keväänä useampia reilun miljoonan euron hankekokonaisuuksia. Tarkoituksena on lisäksi avata jo vuonna 2021 myös ohjelmaan liittyvä täydennyshaku.

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut tutkimus- ja innovaatio-ohjelman yhteistyössä tutkijayhteisön ja sidosryhmien kanssa. Ohjelman tavoitteena on tuottaa päätöksenteon tueksi toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa tietoa siitä, miten maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä saadaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä suunnattua ilmastoviisaammaksi. Ohjelma tuottaa tietoa myös tulevan maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman tueksi.

Maa- ja metsätalousministeriön käynnistämän maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on vähentää maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja ylläpitää ja vahvistaa hiilinieluja ja -varastoja. Lisätoimien tavoiteltu nettovaikutus on vähintään 3 Mt CO2-ekvivalenttia vuodessa vuonna 2035.

Hallitusohjelman mukaisen toimenpidekokonaisuuden myötä maankäyttösektori eli maa- ja metsätalous sekä maankäytön muutokset kytketään entistä tiiviimmin osaksi kansallisen ilmasto- ja energiapolitiikan suunnittelua ja toimeenpanoa.

Ohjelma vahvistaa merkittävästi maankäyttöön liittyvää soveltavaa tutkimusta

Uusi tieteidenvälinen tutkimus- ja innovaatio-ohjelma vahvistaa merkittävästi maa- ja metsätalouteen ja muuhun maankäyttöön liittyvää tutkimusta ja tuottaa tutkimukseen perustuvia ratkaisuja ilmastotoimien suuntaamiseksi. Ohjelma antaa samalla tutkijoille erinomaiset mahdollisuudet osaamisen syventämiseen ja monipuolistamiseen. Myös tutkijakoulutus- ja post doc -mahdollisuuksia edistetään uuden ohjelman avulla.

– Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoite on kunnianhimoinen ja ratkaisujenkin on siksi oltava tutkitusti vaikuttavia, sanoo tutkimusohjelmapäällikkö Johanna Kohl maa- ja metsätalousministeriöstä. Maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä koskevien ilmastotoimien vaikutustavoitteiden saavuttaminen edellyttää tuekseen laaja-alaista ja uutta luovaa tieteidenvälistä ja perinteisten sektorirajojen poikki ulottuvaa tutkimusta.

– Luonnontieteellisen tutkimuksen lisäksi tarvitaan esimerkiksi asenteiden ja käyttäytymisen tutkimusta, jotta toimintatapojen muutosta saadaan todella aikaan. Maa- ja metsätaloudesta ei tule ilmastoviisasta ilman ilmastoviisaita viljelijöitä ja metsänomistajia, painottaa Kohl.

Myös aiemmat tutkimustulokset sekä aihepiirin nykyinen ja tuleva kansainvälinen ja kansallinen tutkimus kytketään uuden ohjelman myötä vahvemmin päätöksenteon tueksi. Tutkimusyhteenliittymien odotetaan esittävän hakemuksessaan selkeästi ne hanke-ehdotuksensa vaikutusketjut, jotka edistävät Hiilineutraali 2035 -tavoitteen saavuttamista.  

Ohjelma muodostuu kolmesta teemakokonaisuudesta

Tutkimus- ja innovaatio-ohjelma tulee muodostumaan kolmesta teemakokonaisuudesta, joiden tavoitteita vielä terävöitetään ennen rahoitushaun avaamista:

  1. Muutosta ilmassa -teemassa painotus on sekä globaaleihin että paikallisiin muutoksiin tarvittavissa tulevaisuutta ennakoivissa toimissa. Tutkimuksella haetaan johdonmukaisia ratkaisuja muun muassa elinkeinotoiminnan, monimuotoisuuden, palautumiskykyisyyden sekä ilmastonmuutoksen hillinnän ja muutokseen sopeutumisen yhteensovittamiseen.

  1. Tuuppausta maankäytössä -teemassa painotetaan ilmastonmuutosta hillitsevien ja muutokseen sopeutumista tukevien maankäyttötoimien johtamisosaamista ja kustannustehokkuutta. Keskeisiä tavoitteita teemassa ovat myös toimien oikea-aikaisuus ja oikeasuhtaisuus sekä toimien ajallinen ja paikallinen kohdentaminen. Tutkimuksella haetaan ratkaisuja myös mahdollisesti tarvittavien asennemuutosten aikaansaamiseen.

  1. Viisautta maaperässä -teeman painotus on maaperäprosesseissa. Teemasta rahoitetaan sekä ilmastonmuutoksen hillintään että muutokseen sopeutumiseen liittyvää tutkimusta. Luonnonprosessien hallinnalla tavoitellaan kokonaiskestävyyttä. Rahoitusta kohdennetaan myös muutoksen hallinnan pysyväisvaikutusten tutkimiseen – muutosta tukevat innovatiiviset ja uudet teknistaloudelliset sekä uutta liiketoimintaa mahdollistavat ratkaisut mukaan lukien.

Ohjelman tärkeänä poikkileikkaavana tavoitteena on hyödyntää ennakointia riskien ja häiriöiden tunnistamiseksi, hallitsemiseksi ja toimien suuntaamiseksi. Toinen tärkeä poikkileikkaava tavoite on tutkimustiedon tuottaminen ja soveltaminen ohjauskeinojen ja kannustimien uudistamiseksi.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

  • tutkimusohjelmapäällikkö Johanna Kohl, p. 050 535 2118, etunimi.sukunimi@mmm.fi

  • johtava asiantuntija Reetta Sorsa, p. 029 516 2118, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Luonto ja ilmasto Metsät Ruoka ja maatalous Tutkimus ja kehittäminen