FI SV EN

Maatilaneuvonta

Ympäristön hoitoon liittyvät syy-seuraussuhteet ovat moninaiset ja tilat hyvin erilaisia, joten ympäristötoimenpiteisiin sitoutuville tärkeää tarjota neuvontaa.

Neuvonnan avulla viljelijä saa enemmän irti uuden maaseutuohjelman mahdollisuuksista oman tilan tarpeisiin räätälöitynä. Maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettava neuvonta on viljelijälle maksutonta. Neuvontapalveluiden tilaaminen on helppoa: viljelijä sopii tilalla tarvittavasta neuvonnasta haluamansa neuvojan kanssa.  Alueen hyväksytyt neuvojat löytyvät Ruokaviraston ylläpitämästä neuvojarekisteristä.

Neuvontaa on saatavissa esimerkiksi

- ympäristöasioista (mahdollisuus teettää tilan ympäristökysymyksiä laajasti käsittelevä ympäristösuunnitelma),

- tuotantoeläinten hyvinvoinnista ja terveydestä (mahdollisuus teettää tuotantoeläinten terveydenhuoltosuunnitelma) sekä

- energian käytön tehostamisesta ja uusiutuvasta energiasta (mahdollisuus teettää energiasuunnitelma tilan energiatehokkuuden parantamiseksi).

Lisää neuvonnan mahdollisuuksista voit lukea Ruokaviraston verkkopalvelusta.

Ympäristötoimenpiteiden vaikuttavuuden lisääminen ja tarkempi kohdentaminen neuvonnan avulla edellyttävät, että neuvonnan havainnot voidaan ottaa huomioon mukauttamalla tuenhakijan jo antamaa sitoumusta. Neuvonnan avulla voidaan löytää myös mahdolliset kehittämistarpeet eläinten hyvinvoinnissa.

Tutkimustiedon ja uudistusten vieminen käytäntöön edellyttää viljelijöiden, tutkijoiden, neuvojien sekä yritysten tiivistä yhteistyötä. Täydentävien ehtojen de minimis -perusteista tilaneuvontaa on tarpeen laajentaa sisällöllisesti ja yksittäisten hankkeiden kautta annettua neuvontaa on tarpeen laajentaa koko maata koskevaksi.

Lisätietoja

Tiina Malm, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö Puhelin:0295162428   Sähköpostiosoite: