Juolavehnän ja öljykasvien tuhoeläinten vaihtoehtoiset hallintamenetelmät (JUOTVAI)

Hakijat: Luonnonvarakeskus (Luke), Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL)
Vastuututkija: Pentti Ruuttunen (Luke)
Kokonaisrahoitus: 187 000 €
Hankeaika: 1.1.2021-31.3.2024

Glyfosaatti on Suomessa eniten käytetty kasvinsuojeluaine ja tärkeä erityisesti peltojen juolavehnän torjunnassa. Glyfosaatin käytön hyväksyttävyys Euroopassa on ollut viime vuosina kiistelyn kohteena sen syöpävaaraepäilyjen vuoksi. Glyfosaatin nykyinen hyväksyntä EU:ssa päättyy 2022, minkä jälkeen sen käyttöä todennäköisesti rajoitetaan merkittävästi tai sen käyttö kielletään kokonaan. Suomessa juolavehnä todennäköisesti yleistyy kiellon seurauksena, mikä heikentää viljelyn kannattavuutta, ellei tarpeeksi tehokkaita ja taloudellisesti kannattavia korvaavia torjuntakeinoja saada käyttöön.

Rypsin ja rapsin viljely Suomessa on vähentynyt ja uhkaa loppua kokonaan, ellei viljelyn kannattavuutta uhkaavia kasvinsuojeluongelmia saada ratkaistua. Kirppojen torjuntaan käytetyt neonikotinoidi-peittausaineet on kielletty, eikä korvaaville tuotteille ole saatu pysyviä käyttölupia. Rypsin ja rapsin kukkia vioittavien rapsikuoriaisten torjunta on muuttunut tehottomaksi pyretroideja kestävien rapsikuoriaispopulaatioiden lisääntyessä. Käytetyt insektisidit ovat haitallisia mehiläisille, muille pölyttäjähyönteisille ja pellon ja pientareiden eliöstölle.

Tutkimuksen tavoitteina on tutkia uusien juolavehnän torjunnan ja öljykasvien tuhoeläinten torjunnan vaihtoehtojen tehoa ja taloudellisuutta. Tavoitteeseen pyritään lyhyellä kirjallisuuskatsauksella ja sarjalla kenttäkokeita, joiden perusteella kehitetään uusia ratkaisuja. Glyfosaattia korvaavat menetelmät sisältävät mm. viljelykiertoon, muokkausmenetelmiin ja vaihtoehtoisiin kasvinsuojeluaineisiin perustuvia keinoja. Kirppojen torjunnassa tutkitaan viljelyteknisiä keinoja ja biopohjaisia torjunta-aineita. Rapsikuoriasten hallintaan kehitetään viljelyteknisiä menetelmiä, jotka suosivat rapsikuoriaisen loispistiäisiä. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Nylands Svenska Lantbrukssällskap:in, ProAgrian ja Viljelijän Avena Bernerin kanssa. Viestintään ja viljelijöiden neuvontaan panostetaan mahdollisimman suuren vaikuttavuuden varmistamiseksi.