Kalastonhoitomaksuina kertyneiden varojen käyttö ja jakaminen

Kalatalouden edistämiseen vuosittain käytettävät määrärahat kertyvät kalastajien maksamista kalastonhoitomaksuista. Kalastuslaki säätelee mainittujen varojen käyttöä.

Kalastuslain (379/2015) 82 §:n mukaan kalastonhoitomaksuina kertyneet varat käytetään

  1. kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelusta ja toimeenpanosta, ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kalastuksenvalvonnasta aiheutuviin kustannuksiin
  2. kalatalousalueiden toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin
  3. kalatalousalan neuvontapalvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin
  4. kalavesien yleiskalastusoikeuksien hyödyntämiseen sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä maksettaviin korvauksiin vesialueen omistajille sekä
  5. valtiolle ja Metsähallitukselle kalastonhoitomaksun kannosta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Maa- ja metsätalousministeriön myöntämät valtakunnalliset avustukset

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää hakemuksesta

  • avustuksia kalatalousalan neuvontapalvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.
  • erityisavustuksia valtakunnallisiin ja muihin laajoihin kalatalouden hankkeisiin, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa.

Maa- ja metsätalousministeriön avustukset vuodelle 2024 ovat haettavissa 2.1.-31.1.2024.

ELY-keskusten myöntämät alueelliset avustukset

ELY-keskusten kalatalousviranomaiset myöntävät hakemuksesta

  • erityisavustuksia alueellisiin kalatalouden hankkeisiin, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa
  • yleisavustuksia kalatalousaluetoimintaan.

ELY-keskusten myöntämät avustukset 

ELY-keskusten jakamat korvaukset

Avustusten lisäksi ELY-keskukset jakavat vuosittain hakemuksetta korvauksia vesialueiden omistajille. Korvauksia maksetaan kalavesien yleiskalastusoikeuksien hyödyntämiseen sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä. Korvausten perusteena on vesialueeseen kohdistuva viehekalastuksesta aiheutuva rasitus. ELY-keskukset maksavat korvaukset kalatalousalueille, jotka jakavat ne edelleen kalavesien omistajille.

 

Päivitetty 27.12.2020

Lisätietoja

Roni Selén, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162462   Sähköpostiosoite: