MMM:n tki-toiminnan linjaukset ja tutkimussuunnitelmat

Maa- ja metsätalousministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminta tuottaa ennakoivasti tietoa, osaamista ja innovaatioita päätöksenteon tueksi, elinkeinojen kilpailukyvyn kehittämiseksi, maaseudun elinvoimaisuuden edistämiseksi sekä uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön turvaamiseksi.

Ministeriön tki-toiminnan linjauksia tarkennetaan yksityiskohtaisemmalla tutkimussuunnitelmalla. Keskeisimmät hankkeet sovitetaan yhteen valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan tutkimuksen kanssa.

Lue lisää

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan linjaukset

MMM:n hallinnonalan strategia 2030:n toimeenpano tutkimuksen vastuualueella

 

Lisätietoja

Mikko Peltonen, tutkimusjohtaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tutkimus- ja oikeusyksikkö 0295162296