MMM:n tki-toiminnan linjaukset ja tutkimussuunnitelmat

Maa- ja metsätalousministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminta tuottaa ennakoivasti tietoa, osaamista ja innovaatioita päätöksenteon tueksi, elinkeinojen kilpailukyvyn kehittämiseksi, maaseudun elinvoimaisuuden edistämiseksi sekä uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön turvaamiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriön ensimmäinen TKI-agenda on valmistunut. Pohjana on MMM:n strategia ja siitä johdetut TKI-toiminnan linjaukset. Agendan tavoitteena on: 

  • tarkentaa TKI-linjauksissa esitettyjä laajoja aihealueita ja kiteyttää keskeisimmät TKI-tarpeet ministeriön toimialalla vuoteen 2030,
  • täydentää MMM:n toimialan politiikkaohjelmien yhteydessä tehtävää TKI-tarpeiden määrittelyä,
  • auttaa ministeriötä muodostamaan kantaa kotimaisten ja kansainvälisten TKI-rahoitusohjelmien painotuksiin yhdessä muiden ministeriöiden ja sidosryhmien kanssa sekä
  • auttaa osaltaan ohjaamaan ministeriön TKI-resurssien kohdentamista. 

TKI-agendaa toteutetaan käytettävissä olevan rahoituksen ja muiden voimavarojen puitteissa sekä tapauskohtaisesti parhaiten soveltuvia kansallisia ja kansainvälisiä rahoituslähteitä hyödyntäen.

TKI-agenda
TKI-agendan lyhyt versio

TKI-linjaukset sekä TKI-agenda ovat tutkimuksen englanninkielisillä sivuilla

Lue lisää

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan linjaukset

MMM:n hallinnonalan strategia 2030:n toimeenpano tutkimuksen vastuualueella

 

Lisätietoja

Mikko Peltonen, tutkimusjohtaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tutkimus- ja oikeusyksikkö Puhelin:0295162296   Sähköpostiosoite: